Program P5-0364

Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije

vodja programa Dr. Dimovski Vlado


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08627 Dr. Vlado Dimovski 678.96 70.40 197.17 197.17 2.12 252 112 7 0 0 0.10 0.74 0.84 2012,2013,2014,2015,2016,2017
03666 Dr. Danijel Pučko 41.18 0 0 0 0.11 27 21 2 0 0 0 0 0 2012
11977 Dr. Borut Rusjan 158.14 0 0 40.00 0.45 153 51 5 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
15496 Dr. Maja Makovec Brenčič 385.23 0 174.96 174.96 1.27 320 125 8 0.02 0.06 0 0.23 0.31 2012,2013,2014,2015,2016
16007 Dr. Tomaž Kolar 41.18 0 0 0 0.11 104 69 5 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
16251 Dr. Eva Jereb 281.35 0 76.14 76.14 0.85 43 19 4 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
18780 Dr. Marko Ferjan 193.79 62.88 62.88 62.88 0.64 3 1 1 0 0 0.03 0 0.03 2012,2013,2014,2015,2016,2017
18935 Dr. Matej Lahovnik 175.90 0 80.22 80.22 0.57 17 4 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
19765 Dr. Darja Peljhan 379.92 94.46 94.46 107.79 1.20 6 4 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
23013 Dr. Robert Kaše 675.05 200.48 256.29 336.29 2.32 148 49 5 0 0.53 0 0.21 0.74 2012,2013,2014,2015,2016,2017
23019 Dr. Miha Škerlavaj 969.40 204.61 400.65 460.65 3.31 414 112 11 1.91 0 0 0.72 2.63 2012,2013,2014,2015,2016,2017
23028 Dr. Sandra Penger 392.27 26.67 176.92 176.92 1.31 13 3 2 0 0 0 0.01 0.01 2012,2013,2014,2015,2016,2017
23029 Dr. Aleša Saša Sitar 33.92 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
23030 Dr. Melita Balas Rant 128.50 0 0 40.00 0.37 1 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014
28012 Dr. Katarina Katja Mihelič 651.95 110.31 438.79 438.79 2.39 13 8 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
28910 Dr. Gregor Pfajfar 221.35 47.21 149.81 183.15 0.84 13 5 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
28924 Dr. Matevž Rašković 419.41 127.33 225.52 225.52 1.50 32 5 3 0 0 0 0.01 0.01 2014,2015,2016
31354 Dr. Judita Peterlin 316.93 26.67 79.70 79.70 0.97 3 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
33178 Mag. Miha Uhan 124.61 0 49.40 49.40 0.39 3 2 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015
33389 Dr. Matej Černe 806.56 308.25 467.66 487.66 3.00 84 33 5 0 2.07 0.11 0 2.18 2014,2015,2016,2017
34322 Mag. Karla Oblak 3.36 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 2012
35390 Dr. Barbara Grah 46.32 0 0 0 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2014,2015,2016 2016
35391 Dr. Darija Aleksić 219.41 63.75 63.75 63.75 0.71 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016 2016
37434 Mag. Katerina Božič 50.59 0 0 8.00 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
37437 Mag. Katja Babič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
37929 Sandra Đurašević 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
39180 Mag. Simon Colnar 46.25 0 0 0 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
Skupaj 7441.53 1343.02 2994.32 3288.99 24.91 1275 125 19 1.93 2.66 0.24 1.92 6.75
Izračun na število doktorjev 509.69 91.99 205.09 225.27 1.71 87.33 0.13 0.18 0.02 0.13 0.46
Izračun na FTE: 1.86 4000.82 722.05 1609.85 1768.27 13.39 685.48 1.04 1.43 0.13 1.03 3.63


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017