Program P5-0399

Internetno raziskovanje

vodja programa Dr. Vehovar Vasja


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
10155 Dr. Vasja Vehovar 370.56 121.80 207.62 230.95 1.36 672 263 11 1.30 5.00 3.11 0.31 6.30 2015,2016,2017
03313 Dr. Jaroslav Berce 0 0 0 0 0 13 6 3 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
17913 Dr. Katja Lozar Manfreda 245.97 106.32 129.86 139.86 0.91 409 263 5 0 0.45 0 0 0.45 2015,2016,2017
23424 Dr. Vesna Dolničar 119.14 28.73 57.83 57.83 0.42 104 89 4 0 2.20 0.11 0 2.31 2015,2016,2017
23497 Dr. Barbara Brečko 70.59 0 0 0 0.19 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
27574 Dr. Andraž Petrovčič 278.21 121.46 187.21 187.21 1.06 47 14 5 0.57 0.05 0 0 0.62 2015,2016,2017
30704 Dr. Jernej Berzelak 100.36 0 61.38 81.38 0.36 275 263 3 0 0.27 0 0 0.27 2015,2016,2017 2014
31975 Dr. Katja Prevodnik 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017 2015
33521 Dr. Ana Slavec 117.17 39.74 72.92 92.92 0.45 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 2015,2016,2017 2016
34789 Mag. Gregor Čehovin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
35389 Mag. Anže Sendelbah 44.74 39.74 39.74 39.74 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
37931 Marjana Vrh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
38019 Mag. Mojca Šetinc 7.84 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
38110 Mag. Kaja Smole Orehek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
Skupaj 1354.58 457.79 756.56 829.89 4.98 714 263 11 1.87 7.98 3.22 0.31 9.96
Izračun na število doktorjev 423.31 143.06 236.43 259.34 1.56 223.13 0.58 2.49 1.01 0.10 3.11
Izračun na FTE: 1.55 873.92 295.35 488.10 535.41 3.21 460.65 1.21 5.15 2.08 0.20 6.43


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017