Program P6-0024

Literarnozgodovinske, literarnoteoretične in metodološke raziskave

vodja programa Dr. Juvan Marko


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
06442 Dr. Marko Juvan 2349.05 463.49 1222.89 1436.23 6.09 49 10 4 0 0 0 0.19 0.19 2012,2013,2014,2015,2016,2017
01397 Dr. Alenka Koron 950.00 117.56 496.55 556.55 3.31 9 4 2 0 0 0 0.09 0.09 2012,2013,2014,2015,2016,2017
02146 Dr. Daroslav Dolinar 136.90 0 40.00 0 0.40 1 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
02553 Dr. Marjan Dolgan 305.31 117.56 244.66 284.66 1.24 5 3 1 0 0 0 0.07 0.07 2012,2013,2014,2015,2016,2017
13954 Dr. Darja Pavlič 680.94 117.56 285.23 285.23 2.28 2 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
16207 Dr. Matija Ogrin 653.46 0 153.77 293.77 2.04 16 4 3 0 0.21 0 0.54 0.75 2012,2013,2014,2015,2016,2017
17543 Alenka Maček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0.03 2012,2013,2014
21450 Dr. Marijan Dović 1372.29 235.11 582.64 742.64 4.71 18 3 3 0 0 0 0.14 0.14 2012,2013,2014,2015,2016,2017
24714 Dr. Luka Vidmar 1090.90 209.27 529.27 729.27 3.89 0 0 0 0 0 0 0.18 0.18 2012,2013,2014,2015,2016,2017
28250 Dr. Andrejka Žejn 108.33 0 88.76 88.76 0.41 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
29396 Dr. Monika Deželak Trojar 463.72 246.82 246.82 326.82 1.78 0 0 0 0 0.01 0 0.05 0.06 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2015
30792 Dr. Jernej Habjan 1722.80 594.50 930.30 1114.50 5.76 11 3 2 0 0 0 0.08 0.08 2012,2013,2014,2015,2016,2017
34595 Dr. Andraž Jež 822.22 117.56 486.55 526.55 2.94 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2015
39183 Nina Ditmajer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
Skupaj 10655.92 2219.43 5307.44 6384.98 34.85 111 10 4 0 0.22 0 1.38 1.60
Izračun na število doktorjev 1087.34 226.47 541.58 651.53 3.56 11.33 0 0.02 0 0.14 0.16
Izračun na FTE: 3.42 3115.77 648.96 1551.88 1866.95 10.19 32.46 0 0.06 0 0.40 0.47


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017