Program P6-0064

Arheološke raziskave

vodja programa Dr. Velušček Anton


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
15155 Dr. Anton Velušček 454.70 29.22 228.25 304.82 1.58 81 18 5 0 0 0 0.63 0.63 2012,2013,2014,2015,2016,2017
02065 Dr. Dragan Božič 341.18 0 0 120.00 0.99 19 9 2 0 0 0 0.08 0.08 2012,2013,2014,2015,2016,2017
04622 Andreja Dolenc Vičič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013
05834 Dr. Janez Dular 400.80 53.59 254.80 254.80 1.45 26 5 3 0 0 0 0.01 0.01 2012,2013,2014
06453 Dr. Ladislav Ciglenečki 121.53 0 0 40.00 0.35 2 1 1 0 0 0 0.04 0.04 2012,2013,2014
06464 Dr. Marjeta Šašel Kos 1180.30 107.18 276.72 474.29 3.72 27 12 2 0 0.42 0 0.18 0.60 2012,2013,2014,2015,2016,2017
06917 Dr. Snežana Tecco Hvala 403.18 107.18 107.18 147.18 1.32 6 4 2 0 0.09 0 0.04 0.13 2013,2014,2015,2016,2017
08057 Dr. Jana Horvat 507.55 19.77 42.05 162.05 1.50 23 10 3 0.34 0 0 0.41 0.75 2012,2013,2014,2015,2016,2017
09461 Dr. Andrej Pleterski 1056.70 0 634.20 634.20 3.66 9 5 2 0 0.17 0.05 0.07 0.29 2012,2013,2014,2015,2016,2017
15298 Dr. Zvezdana Modrijan 272.16 0 125.20 125.20 0.89 0 0 0 2.58 0.21 0 0.64 3.43 2013,2014,2015,2016,2017
15300 Dr. Primož Pavlin 256.64 53.59 98.15 138.15 0.88 10 4 2 0.33 0 0 0.04 0.37 2013,2014,2015,2016,2017
17540 Breda Pavčič Justin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015
18462 Dr. Maja Andrič 529.60 8.33 268.19 297.97 1.80 299 62 9 0 0.06 0 0.08 0.14 2012,2013,2014,2015,2016,2017
18812 Lucija Lavrenčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
18894 Marta Tamara Korošec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
20222 Dr. Borut Toškan 557.11 35.73 195.09 223.88 1.79 21 9 2 0.01 0 0 0.11 0.12 2012,2013,2014,2015,2016,2017
23506 Dr. Lucija Grahek 445.20 0 409.11 409.11 1.73 5 5 1 0 0 0 0.05 0.05 2015,2016,2017
27513 Dr. Tjaša Tolar 217.71 0 155.06 155.06 0.78 28 13 3 0 0.07 0 0.05 0.12 2013,2014,2015,2016,2017
27737 Dr. Benjamin Štular 559.20 0 71.16 231.16 1.69 36 29 2 0 1.28 0 0 1.28 2013,2014,2015,2016,2017
33357 Dr. Anja Ragolič 319.17 107.18 196.29 196.29 1.18 3 3 1 0 0.12 0 0 0.12 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2015
34717 Dr. Matija Turk 115.56 0 29.70 98.23 0.40 2 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
36393 Elena Leghissa 128.37 0 89.11 89.11 0.46 1 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
38265 Jernej Rihter 11.76 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
Skupaj 7878.42 521.77 3180.26 4101.50 26.20 560 62 12 3.26 2.42 0.05 2.43 8.16
Izračun na število doktorjev 587.94 38.94 237.33 306.08 1.96 41.79 0.24 0.18 0 0.18 0.61
Izračun na FTE: 8.73 902.45 59.77 364.29 469.82 3.00 64.15 0.37 0.28 0.01 0.28 0.93


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017