Program P6-0187

Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu

vodja programa Dr. Jezernik Božidar


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08426 Dr. Božidar Jezernik 2788.79 80.00 1637.47 2057.47 6.05 95 83 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
02266 Dr. Zmago Šmitek 394.34 0 233.67 233.67 1.37 1 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
06666 Dr. Jože Hudales 415.69 0 100.00 140.00 1.27 2 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
09045 Dr. Nevenka - Nena Židov 615.60 0 67.44 107.44 1.75 10 3 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
09065 Dr. Vito Hazler 785.75 0 160.00 260.00 2.38 3 2 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
09175 Dr. Bojan Baskar 744.23 0 307.90 547.90 2.56 12 4 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
14294 Dr. Rajko Muršič 847.85 0 200.67 400.67 2.66 94 78 4 0 0.95 0 0 0.95 2012,2013,2014,2015,2016,2017
14359 Dr. Mirjam Mencej 1515.51 160.00 673.01 833.01 5.12 4 2 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
14974 Dr. Mojca Ramšak 950.76 0 321.62 401.62 3.02 13 5 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
17839 Dr. Martin Germ 117.65 0 0 0 0.31 0 0 0 0 0.36 0 0 0.36 2012,2013
20325 Dr. Mateja Habinc 622.23 0 241.62 281.62 2.01 5 2 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
20327 Dr. Boštjan Kravanja 354.80 0 95.06 155.06 1.11 1 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
21097 Dr. Peter Simonič 462.47 0 100.00 180.00 1.42 8 3 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
21505 Dr. Uršula Lipovec Čebron 245.35 0 36.42 76.42 0.72 2 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
22411 Dr. Ana Sarah Lunaček Brumen 130.01 0 0 40.00 0.38 2 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
22414 Dr. Jaka Repič 602.36 0 233.67 373.67 2.02 5 4 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
23440 Maja Lamberger Khatib 87.50 0 0 40.00 0.26 1 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013
26523 Dr. Alenka Bartulović 781.78 0 555.19 675.19 2.90 4 2 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
27631 Dr. Dan Podjed 317.04 0 205.32 245.32 1.15 94 78 4 0 0.04 1.33 0.01 1.38 2012,2013
28531 Dr. Andreja Mesarič 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
30648 Dr. Miha Kozorog 1017.76 125.77 569.21 649.21 3.60 18 6 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
30659 Dr. Simona Klaus 82.35 0 0 0 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013 2013
30662 Dr. Barbara Turk Niskač 256.07 0 74.66 74.66 0.78 3 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014 2016
30673 Dr. Urša Valič 99.76 0 84.80 84.80 0.39 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013 2013
31852 Dr. Ambrož Kvartič 100.00 0 0 0 0.27 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013 2014
33082 Dr. Eva Batista 70.59 0 0 40.00 0.22 1 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015 2015
34361 Ana Vrtovec Beno 57.65 0 0 0 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
35349 Sara Špelec 188.24 0 100.00 140.00 0.66 1 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
36379 Mag. Marjana Strmčnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
39167 Mag. Ana Svetel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
Skupaj 14652.13 365.77 5997.73 8037.73 44.75 294 83 5 0 1.35 1.33 0.01 2.69
Izračun na število doktorjev 861.89 21.52 352.81 472.81 2.63 17.29 0 0.08 0.08 0 0.16
Izračun na FTE: 1.76 8325.07 207.82 3407.80 4566.89 25.43 167.05 0 0.77 0.76 0.01 1.53


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017