Program P6-0243

Azijski jeziki in kulture

vodja programa Dr. Rošker Jana


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
13009 Dr. Jana Rošker 3620.48 528.46 1858.08 1969.60 6.35 8 3 2 0 1.61 0 0 1.61 2012,2013,2014,2015,2016,2017
06389 Dr. Tamara Ditrich 874.65 0 248.08 328.08 2.72 4 2 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
06980 Dr. Andrej Bekeš 452.94 0 60.00 280.00 1.44 0 0 0 0 0.24 0 0.23 0.47 2012,2013,2014,2015,2016,2017
13008 Dr. Neva Čebron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.76 0 0.01 0.77 2013
15382 Dr. Marjanca Pergar-Kuščer 41.18 0 0 20.00 0.12 1 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013
15862 Dr. Maja Lavrač 58.82 0 0 0 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
16232 Dr. Mitja Saje 494.50 0 240.00 350.00 1.71 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015
20753 Dr. Chikako Shigemori Bučar 222.69 0 16.79 56.79 0.64 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016
23508 Dr. Katja Kolšek 123.00 0 0 60.00 0.37 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
24035 Dr. Mateja Petrovčič 247.06 0 60.00 100.00 0.77 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
24430 Dr. Helena Motoh 389.00 80.00 240.00 240.00 1.41 2 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
24438 Dr. Maja Veselič 188.24 0 160.00 160.00 0.72 1 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
24509 Dr. Nataša Vampelj Suhadolnik 932.80 0 236.80 496.80 2.98 1 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
25583 Dr. Nataša Visočnik 578.72 0 185.72 225.72 1.81 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
26518 Dr. Tina Ilgo 40.00 0 0 40.00 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2012
28019 Dr. Irena Srdanović 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
28532 Dr. Tinka Delakorda Kawashima 447.44 0 303.44 343.44 1.62 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2015,2016,2017
28719 Dr. Luka Culiberg 200.00 0 0 80.00 0.58 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
32275 Dr. Saša Istenič 82.35 0 0 0 0.22 1 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
33081 Dr. Sebastjan Vörös 509.28 0 258.60 157.47 1.63 9 6 1 0 0 0 0 0 2014,2015 2013
35347 Matjaž Vidmar 46.00 0 0 0 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
37429 Matej Zima 42.00 0 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
38070 Dr. Klara Hrvatin 85.50 0 0 0 0.23 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
39170 Marko Ogrizek 70.00 0 0 40.00 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
Skupaj 9746.65 608.46 3867.51 4947.90 26.07 27 6 2 0 2.61 0 0.24 2.85
Izračun na število doktorjev 786.02 49.07 311.90 399.02 2.10 2.18 0 0.21 0 0.02 0.23
Izračun na FTE: 1.50 6497.77 405.64 2578.34 3298.60 17.38 18.00 0 1.74 0 0.16 1.90


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017