Program P6-0265

Medkulturne literarnovedne študije

vodja programa Dr. Žigon Tanja


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
24920 Dr. Tanja Žigon 1013.86 0 325.11 605.11 3.32 17 8 2 0 0.67 0 0 0.67 2012,2013,2014,2015,2016,2017
00279 Dr. Vladimir Osolnik 117.65 0 0 0 0.31 0 0 0 0 0 0 0 0 2012
00566 Dr. Meta Grosman 57.65 0 0 0 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013
02401 Dr. Neva Šlibar 345.50 0 0 120.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013
03405 Dr. Jerneja Petrič 35.29 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 2012
09230 Dr. Mira Miladinović Zalaznik 88.24 0 0 40.00 0.27 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013
09241 Dr. Igor Maver 764.71 160.00 220.00 300.00 2.50 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
11070 Dr. Vesna Kondrič-Horvat 713.00 0 360.00 400.00 2.41 1 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
13160 Dr. Matjaž Birk 785.74 160.00 438.74 547.67 2.87 3 2 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
13615 Dr. Dejan Kos 345.17 117.56 233.39 201.39 1.29 1 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
13953 Dr. Marija Javor Briški 528.56 161.56 161.56 241.56 1.79 0 0 0 0 1.08 0 0 1.08 2012,2013,2014,2015,2016,2017
15227 Dr. Uroš Mozetič 35.29 0 0 0 0.09 2 2 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
16423 Dr. Marija Zlatnar-Moe 368.84 64.26 166.85 286.85 1.32 13 8 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
18156 Dr. Mojca Krevel 364.11 0 124.50 84.50 1.11 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
18857 Dr. Špela Virant 627.45 0 248.33 208.33 1.98 1 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
19008 Dr. Veronika Rot Gabrovec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013
19021 Dr. Irena Samide 333.93 0 83.84 163.84 1.06 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
19267 Dr. Đurđa Strsoglavec 300.00 0 0 0 0.80 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
19341 Dr. Mateja Pezdirc Bartol 944.11 387.81 656.57 656.57 3.66 1 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
19522 Dr. Tone Smolej 1045.50 289.27 620.45 600.56 3.79 8 4 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
19545 Dr. Michelle Gay Gadpaille 304.51 0 123.84 103.84 0.96 1 1 1 0 0.24 0 0 0.24 2012,2013,2014,2015,2016,2017
19784 Dr. Alojzija Zupan Sosič 1045.15 258.54 571.85 531.85 3.69 2 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
20832 Dr. Lilijana Burcar 870.00 0 244.50 384.50 2.74 1 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
21812 Dr. Saša Jazbec 554.52 0 216.49 294.67 1.82 6 2 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
23367 Dr. Amalija Maček 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2016,2017
23792 Dr. Blake Jason 190.75 0 52.13 40.00 0.57 2 2 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
27875 Dr. Florence Gacoin - Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
28530 Dr. Adriana Mezeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017
28698 Dr. Andrea Leskovec 386.87 0 123.84 123.84 1.19 1 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
30947 Dr. Anja Urekar Osvald 20.50 0 0 20.00 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 2015
31356 Dr. Johann Georg Lughofer 935.29 0 0 220.00 2.64 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
38460 Mag. Urša Klinc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
Skupaj 13122.19 1599.00 4971.99 6175.08 43.48 48 8 3 0 1.99 0 0 1.99
Izračun na število doktorjev 596.46 72.68 226.00 280.69 1.98 2.18 0 0.09 0 0 0.09
Izračun na FTE: 1.35 9720.14 1184.44 3682.96 4574.13 32.21 35.56 0 1.47 0 0 1.47


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017