Program P1-0025

Mineralne surovine

vodja programa Dr. Žibret Gorazd


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
23427 Dr. Gorazd Žibret 353.72 55.60 110.02 143.35 1.15 116 19 8 0.15 3.04 1.03 0.03 4.25 2013,2014,2015,2016,2017,2018
04133 Dr. Polona Kralj 309.99 0 132.56 229.86 1.07 50 21 4 0.89 0.09 0.03 0 1.01 2013,2014,2015,2016,2017,2018
05066 Dr. Dragomir Skaberne 200.49 0 126.30 142.61 0.71 105 54 4 0 0.13 0 0 0.13 2013,2014,2015,2016,2017,2018
05486 Andreja Senegačnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 1.27 0 1.33 2014,2015,2016,2017,2018
06541 Dr. Miha Mišič 13.24 0 0 0 0.04 126 36 7 0 0 0 0 0 2013,2014
08253 Dr. Slavko Vekoslav Šolar 14.02 11.92 11.92 11.92 0.07 104 55 5 0 0.95 1.73 0 2.68 2013,2014,2015,2016,2017,2018
08255 Dr. Miloš Markič 88.45 0 0 0 0.24 124 40 4 0.33 0.09 1.45 0.02 1.89 2013,2014,2015,2016,2017,2018
08686 Bernarda Bole 0 0 0 0 0 7 7 1 0.05 0 0.18 0 0.23 2014,2015,2016,2017,2018
10668 Dr. Duška Rokavec 121.90 0 35.00 35.00 0.37 10 10 1 0 1.07 1.13 0.01 2.21 2014,2015,2016,2017,2018
11338 Dr. Mirka Trajanova 52.05 0 27.39 27.39 0.18 74 35 4 0.29 0.23 0.11 0.02 0.65 2014,2015,2016,2017,2018 2013
15807 Dr. Magda Čarman 151.51 56.67 56.67 70.45 0.53 7 5 1 0 0.09 0.11 0.27 0.47 2013,2014
17226 Mladen Štumergar 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08 0 0.01 0 0.09 2014,2015,2016,2017,2018
29608 Dr. Miloš Miler 592.30 0 224.40 384.65 1.99 50 22 3 0.04 0.01 0.09 0.01 0.15 2013,2014,2015,2016,2017,2018
30958 Dr. Jasminka Alijagić 68.00 0 52.00 52.00 0.24 65 28 4 0 0.03 0 0 0.03 2015,2016,2017,2018 2013
34080 Tina Zajc Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.52 0 0 0.52 2015,2016,2017,2018
37002 Snježana Miletić 18.82 0 0 0 0.05 0 0 0 0 0.16 0 0 0.16 2016,2017,2018
38099 Dr. Manja Žebre 21.33 0 0 18.13 0.07 45 12 4 0 0 0.01 0 0.01 2017 2015
38183 Klemen Teran 10.00 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
50620 Mag. Neža Malenšek 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 2017
Skupaj 2015.82 124.19 776.26 1115.36 6.74 864 55 18 1.83 6.47 7.15 0.36 15.81
Izračun na število doktorjev 219.11 13.50 84.38 121.23 0.73 93.91 0.20 0.70 0.78 0.04 1.72
Izračun na FTE: 3.62 556.86 34.31 214.44 308.11 1.86 238.67 0.51 1.79 1.98 0.10 4.37


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018