Program P1-0035

Teorija jedra, osnovnih delcev in polj

vodja programa Dr. Fajfer Svjetlana


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
14130 Dr. Svjetlana Fajfer 1007.14 53.17 801.74 801.74 3.79 1664 197 21 0 0.21 0 0 0.21 2013,2014,2015,2016,2017,2018
01107 Dr. Matej Pavšič 113.58 0 112.58 112.58 0.46 318 29 10 0 0 0 0 0 2015
02579 Dr. Bojan Golli 442.10 0 25.00 123.70 1.28 141 21 8 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
09087 Dr. Rajmund Krivec 211.62 0 211.62 211.62 0.84 183 25 8 0 0 0.02 0 0.02 2013,2014,2015,2016,2017,2018
10561 Dr. Borut Bajc 708.93 0 409.21 481.26 2.48 1257 236 15 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15643 Dr. Saša Prelovšek Komelj 952.12 240.97 627.84 627.84 3.54 1117 83 22 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
19163 Dr. Jure Zupan 32.42 0 32.42 32.42 0.13 2484 263 28 0 0 0 0 0 2013,2014
21550 Dr. Anita Prapotnik Brdnik 64.02 0 56.02 56.02 0.25 54 12 5 0 0 0 0 0 2016
24264 Dr. Jernej Fesel Kamenik 1211.63 53.17 807.88 827.10 4.36 2106 197 24 0 0.01 0 0 0.01 2013,2014,2015,2016,2017,2018
25656 Dr. Miha Nemevšek 494.87 139.71 321.86 273.52 1.80 820 137 13 0 0 0 0.03 0.03 2013,2014,2015,2016,2017,2018
26228 Nevenka Hauschild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
26459 Dr. Nejc Košnik 625.50 53.17 494.44 494.44 2.37 797 113 17 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
28803 Martina Knavs 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 2014
29762 Dr. Ilja Doršner 68.06 0 68.06 68.06 0.28 436 113 10 0 0 0 0 0 2017,2018
30870 Dr. Jure Drobnak 28.34 0 28.34 28.34 0.12 214 35 9 0 0 0 0 0 2013,2014
32156 Dr. Timon Mede 0 0 0 0 0 9 5 3 0 0 0 0 0 2013 2013
33269 Dr. Vasja Susič 106.28 0 90.34 90.34 0.40 60 50 3 0 0 0 0 0 2013,2014 2014
33430 Dr. Ivan Nišandžić 49.06 0 31.70 31.70 0.17 406 197 4 0 0 0 0 0 2013,2014 2014
34429 Dr. Jože Buh 9.77 0 0 8.99 0.04 28 8 4 0 0 0 0 0 2016 2015
34436 Dr. Admir Greljo 167.68 0 147.28 147.28 0.65 270 59 9 0 0 0 0 0 2013,2014 2014
34446 Dr. Luka Leskovec 447.33 240.97 380.73 380.73 1.85 433 67 11 0 0 0 0 0 2013,2014,2015 2015
34618 Dr. Anastasia Samodurova 0 0 0 0 0 16 16 1 0 0 0 0 0 2017,2018 2015
35593 Dr. Julio Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013
37468 Darius A. Faroughy Carias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
38192 Mag. Urša Skerbiš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
39135 Mag. Victor F. Guada Escalona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
39587 Dr. Luiz Henrique Vale Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018 2016
50434 Dr. Jorn Andreas Kersten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
50510 Mag. Aleks Smolkovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
51262 Dr. Monalisa Patra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 2013
Skupaj 6740.45 781.16 4647.06 4797.68 24.81 8523 263 50 0 0.22 0.02 0.03 0.27
Izračun na število doktorjev 581.07 67.34 400.61 413.59 2.14 734.74 0 0.02 0 0 0.02
Izračun na FTE: 5.42 1243.63 144.13 857.39 885.18 4.58 1572.51 0 0.04 0 0.01 0.05


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018