Program P1-0134

Kemija za trajnostni razvoj

vodja programa Dr. Lavrenčič Štangar Urška


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
11873 Dr. Urška Lavrenčič Štangar 430.18 32.68 225.08 383.95 1.58 1314 124 19 0.44 3.00 0 0.22 3.66 2016,2017,2018
03439 Dr. Peter Bukovec 613.18 47.62 82.56 286.99 1.92 1036 74 17 0.09 0 0 0.14 0.23 2013,2014,2015,2016,2017,2018
03440 Dr. Nataša Bukovec 92.41 0 46.82 75.41 0.33 471 73 12 0 0 0 0 0 2013
06058 Dr. Stojan Stavber 754.55 85.15 174.62 495.69 2.52 1967 108 24 1.80 0 0 0 1.80 2013,2014,2015,2016,2017,2018
06061 Dr. Boris Šket 28.88 0 0 16.58 0.09 351 143 8 0 0 0 0 0 2013
08337 Dr. Darko Dolenc 188.67 21.25 81.41 129.62 0.65 291 30 11 1.65 0 0 0.01 1.66 2014,2015,2016
12075 Dr. Sabina Grabner 84.63 0 13.96 13.96 0.25 51 15 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
12276 Dr. Barbara Modec 574.63 0 74.96 267.94 1.76 412 66 12 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
14517 Dr. Berta Košmrlj 17.83 0 0 16.58 0.06 133 103 4 0 0 0 0 0 2013
14680 Dr. Jernej Iskra 849.54 170.31 398.27 525.28 3.00 1206 202 18 0.13 0.09 0.12 0 0.34 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15804 Dr. Irena Kozjek Škofic 176.36 0 46.82 46.82 0.53 54 25 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
16025 Dr. Elizabeta Tratar Pirc 129.78 24.29 24.29 24.29 0.41 64 14 4 0 0 0 0 0 2013,2014
16026 Dr. Marija Zupančič 143.41 28.33 57.82 57.82 0.48 243 42 10 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
16256 Dr. Romana Cerc Korošec 432.16 79.47 245.33 306.49 1.56 713 143 12 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
19050 Damjan Erčulj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
19177 Dr. Marjan Jereb 357.64 0 109.60 316.64 1.23 656 108 16 0 0 0 0.08 0.08 2013,2014,2015,2016
20501 Jasna Mikola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
21626 Urška Levec Jazbinšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
21628 Dr. Nataša Čelan Korošin 47.87 0 0 0 0.13 3 3 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
27823 Dr. Jerneja Šauta Ogorevc 0 0 0 0 0 13 7 3 0 0 0 0 0 2013 2013
29927 Dr. Ksenija Cer Kerčmar 0 0 0 0 0 9 3 2 0 0 0 0 0 2013 2013
30890 Dr. Dejan Vražič 90.21 0 56.68 76.68 0.33 152 95 4 0 0 0 0 0 2013 2013
31950 Dr. Petra Galer 16.58 0 0 16.58 0.05 158 143 3 0 0 0 0 0 2013 2014
32145 Dr. Leon Bedrač 100.17 85.14 85.14 85.14 0.45 16 12 2 0 0 0 0 0 2013 2013
33334 Dr. Rok Prebil 266.86 85.15 174.62 218.86 1.04 57 23 5 0 0 0 0 0 2013,2014 2014
33427 Dr. Peter Rodič 0 0 0 0 0 48 13 5 0 0 0 0 0 2017,2018 2014
33865 Dr. Lev Matoh 27.11 0 0 23.04 0.09 7 4 2 0 0.08 0.18 0 0.26 2016,2017,2018 2014
34546 Dr. Andraž Šuligoj 63.77 0 23.28 53.22 0.23 56 39 3 0 0 0 0 0 2017,2018 2015
35481 Dr. Katarina Starkl Renar 109.32 0 35.28 35.28 0.33 3 3 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016 2016
35576 Dr. Jerca Pahor 22.21 0 0 15.54 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016 2016
37542 Klara Čebular 43.55 0 0 43.55 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
38180 Mag. Žener Boštjan 14.40 0 0 12.24 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
39151 Mag. Griša Grigorij Prinčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
51076 Mag. Damir Hamulić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Skupaj 5675.90 659.39 1956.54 3544.19 19.29 6881 202 40 4.11 3.17 0.30 0.45 8.03
Izračun na število doktorjev 423.57 49.21 146.01 264.49 1.44 513.51 0.31 0.24 0.02 0.03 0.60
Izračun na FTE: 3.36 1689.26 196.25 582.30 1054.82 5.74 2047.92 1.22 0.94 0.09 0.13 2.39


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018