Program P1-0153

Raziskave in razvoj analiznih metod in postopkov

vodja programa Dr. Pompe Matevž


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
14231 Dr. Matevž Pompe 251.43 0 136.43 148.66 0.86 347 47 11 1.66 0 0 0.15 1.81 2013,2014,2015,2016,2017,2018
04100 Dr. Robert Susič 51.15 0 27.77 27.77 0.18 15 5 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
04323 Dr. Boris Pihlar 185.86 0 42.20 54.44 0.57 1975 117 24 0.01 0 0 0 0.01 2014,2016,2017,2018
04425 Dr. Milko Novič 60.33 0 59.00 59.00 0.24 252 22 9 0 0 0 0.01 0.01 2013,2014
06117 Dr. Marjan Veber 276.95 20.61 82.49 102.21 0.87 592 50 14 0 0 0 0.07 0.07 2013,2014,2015,2016,2017,2018
08536 Dr. Tatjana Zupančič 23.75 0 0 0 0.06 77 66 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
11238 Dr. Nataša Gros 294.48 0 188.90 188.90 1.05 90 21 5 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
12728 Dr. Aleš Podgornik 369.56 50.00 181.26 290.38 1.33 1399 90 22 2.85 3.77 0.33 0.69 7.64 2015,2016,2017,2018
13530 Dr. Helena Prosen 525.24 0 25.45 197.58 1.55 540 154 12 0 0 0 0.01 0.01 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15670 Dr. Matija Strlič 352.19 86.11 200.99 246.98 1.29 1461 117 21 0 2.95 0 0 2.95 2013
16429 Dr. Mitja Kolar 257.79 20.61 152.46 152.46 0.90 195 34 8 0 0 0 0.10 0.10 2016,2017,2018
17844 Dr. Irena Kralj Cigić 284.87 19.26 123.76 138.11 0.94 356 90 11 0.05 0 0 0.11 0.16 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18191 Jolanda Furlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
18192 Mojca Žitko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18193 Zdenka Držaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18194 Dr. Vojmir Francetič 128.59 83.42 105.29 115.56 0.55 130 44 6 0 0 0 0 0 2014,2015
20250 Dr. Polonca Kralj 27.46 0 23.34 23.34 0.11 110 50 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
21917 Dušan Komel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
23386 Dr. Drago Kočar 148.31 50.75 97.81 112.87 0.58 332 63 11 0.07 0 0 0.05 0.12 2013,2014,2017,2018
27804 Dr. Gregor Arh 0 0 0 0 0 9 7 1 0 0 0 0 0 2013,2014
28336 Dr. Tanja Trafela 21.86 0 0 21.86 0.07 142 45 7 0 0 0 0 0 2013 2014
34599 Dr. Gregor Marolt 186.79 23.28 120.49 120.49 0.68 11 6 2 0 0 0 0.01 0.01 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2015
35335 Dr. Jernej Markelj 117.31 0 53.31 53.31 0.39 4 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2016
35339 Dr. Rok Ambrožič 0 0 0 0 0 10 8 1 0 0 0 0 0 2017 2016
37121 Damjan Jan Pavlica 6.60 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
38132 Mag. Ida Kraševec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
38359 Mag. Janja Sotlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
38983 Mag. Anja Kristl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
50559 Mag. Aleksandra Kuljanin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
50976 Mag. Matjaž Grčman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017
Skupaj 3570.52 354.04 1620.95 2053.92 12.24 6436 154 35 4.64 6.72 0.33 1.20 12.89
Izračun na število doktorjev 287.95 28.55 130.72 165.64 0.99 519.03 0.37 0.54 0.03 0.10 1.04
Izračun na FTE: 2.99 1194.15 118.41 542.12 686.93 4.09 2152.51 1.55 2.25 0.11 0.40 4.31


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018