Program P1-0179

Sinteze in transformacije organskih spojin. Novi reagenti v stereoselektivni in regioselektivni sintezi aminokislin kot intermediatov v organski sintezi

vodja programa Dr. Svete Jurij


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08284 Dr. Jurij Svete 1060.87 68.97 231.49 464.89 3.34 1265 255 15 4.15 0 0 0.12 4.27 2013,2014,2015,2016,2017,2018
00868 Dr. Branko Stanovnik 1386.57 0 166.76 416.03 4.09 1722 255 15 0.44 0 0 0.09 0.53 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17140 Tončka Kozamernik-Hudeček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014
17142 Tatjana Toporiš Stipanovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
18423 Dr. Bogdan Štefane 548.25 164.29 314.69 462.40 2.09 423 44 11 2.72 0 0.09 0 2.81 2015,2016,2017,2018
19405 Dr. Franc Požgan 422.70 65.01 210.49 332.17 1.53 692 90 11 0.19 0 0 0 0.19 2015,2016,2017,2018
22602 Dr. Uroš Grošelj 831.62 68.97 175.05 397.27 2.65 822 112 11 0.42 0 0 0 0.42 2013,2014,2015,2016,2017,2018
31859 Dr. Jure Bezenšek 62.84 0 15.13 37.42 0.20 126 26 7 0 0 0 0 0 2013 2013
33302 Dr. Tanja Koleša Dobravc 63.87 0 0 32.10 0.19 53 26 3 0 0 0 0 0 2015 2015
34344 Dr. Gregor Strle 113.70 96.65 96.65 96.65 0.48 8 5 2 0 0 0 0 0 2015 2015
34346 Dr. Luka Šenica 52.33 0 17.91 17.91 0.16 7 3 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015 2015
34601 Dr. Benjamin Prek 26.70 0 0 16.08 0.08 26 9 3 0 0 0 0 0 2014 2014
35336 Dr. Sebastijan Ričko 165.51 68.97 68.97 108.94 0.61 17 4 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2016
35340 Dr. Jona Mirnik 42.18 0 14.72 25.92 0.14 6 3 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016 2016
36315 Eva Pušavec Kirar 107.88 0 44.53 81.77 0.37 17 5 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
36635 Dr. Helena Brodnik Žugelj 108.60 29.02 64.96 92.31 0.41 6 3 2 0 0 0 0 0 2016,2017,2018 2017
37406 Mag. Urša Tomažin 21.33 0 18.13 18.13 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
37721 Dr. Giorgio Mirri 51.34 0 51.34 51.34 0.20 175 87 4 0 0 0 0 0 2015
38130 Mag. Miha Drev 39.15 0 14.72 14.72 0.12 5 4 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
50561 Mag. Nejc Petek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
Skupaj 5105.44 561.88 1505.54 2666.05 16.74 3527 255 24 7.92 0 0.09 0.21 8.22
Izračun na število doktorjev 823.46 90.63 242.83 430.01 2.70 568.87 1.28 0 0.01 0.03 1.33
Izračun na FTE: 1.61 3171.08 348.99 935.12 1655.93 10.40 2190.68 4.92 0 0.06 0.13 5.11


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018