Program P1-0222

Algebra v teoriji operatorjev in finančna matematika

vodja programa Dr. Moravec Primož


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
20268 Dr. Primož Moravec 480.03 0 60.30 283.40 1.51 96 14 5 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
05478 Dr. Mirko Dobovišek 160.44 0 0 0 0.43 29 18 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
08398 Dr. Tomaž Košir 164.71 0 0 0 0.44 71 11 5 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
09573 Dr. Matjaž Omladič 863.00 0 288.51 429.15 2.78 221 38 8 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
11709 Dr. Roman Drnovšek 918.86 0 178.43 721.39 3.05 77 11 5 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
12040 Dr. Janez Bernik 355.52 0 88.75 267.93 1.19 30 4 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
12190 Dr. Damjana Kokol Bukovšek 281.06 0 143.34 212.44 0.99 33 5 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
12191 Dr. Aleksej Turnšek 730.34 0 602.21 714.34 2.83 104 29 7 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
13430 Dr. Gregor Cigler 122.41 0 53.52 99.48 0.44 8 3 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15127 Dr. Jakob Cimprič 403.45 0 245.82 328.24 1.46 64 8 5 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
16331 Dr. David Dolžan 440.51 0 88.90 200.14 1.36 66 12 5 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18170 Dr. Gregor Šega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
18838 Dr. Primož Potočnik 525.74 0 40.42 313.58 1.64 481 48 11 0.07 0 0 0 0.07 2013,2014
18893 Dr. Bojan Kuzma 881.38 0 294.81 447.24 2.85 131 18 7 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
19511 Dr. Janko Bračič 137.69 0 86.39 117.04 0.51 62 25 4 0 0 0 0 0 2013,2014
20037 Dr. Marjeta Kramar Fijavž 267.33 108.49 108.49 108.49 0.92 107 34 5 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
20267 Dr. Karin Cvetko Vah 423.75 0 0 115.53 1.21 49 7 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
22353 Dr. Igor Klep 1206.46 167.37 720.99 927.92 4.43 187 21 8 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
22723 Dr. Polona Oblak 401.33 0 160.20 271.75 1.36 87 12 6 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
23213 Dr. Blaž Mojškerc 141.04 52.65 107.09 107.09 0.56 30 15 3 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
23962 Dr. Dejan Velušček 72.50 53.29 53.29 53.29 0.31 12 5 3 0 0.21 0 0 0.21 2013,2014,2015,2016,2017
24184 Dr. Nika Novak 0 0 0 0 0 13 3 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
24328 Dr. Aljoša Peperko 471.93 0 219.14 378.66 1.66 12 6 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
25610 Dr. Marko Orel 513.48 0 273.37 367.98 1.80 32 7 4 0.01 0 0 0.16 0.17 2013,2014,2015,2016,2017,2018
28255 Dr. Kristijan Cafuta 220.95 0 72.51 187.95 0.77 8 3 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2013
28580 Dr. Matej Zajec 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2013
28585 Dr. Klemen Šivic 234.02 0 188.41 229.18 0.90 20 6 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
28586 Dr. Gabriel Verret 104.02 0 0 0 0.28 89 17 5 0 0 0 0 0 2013
29584 Dr. Marko Kandić 618.67 0 306.85 559.02 2.22 10 4 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
30822 Dr. Nina Otopal 0 0 0 0 0 6 6 1 0 0 0 0 0 2013,2014 2014
30825 Dr. Aleš Toman 180.85 153.73 153.73 153.73 0.78 6 4 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017 2013
30826 Dr. Janez Šter 499.58 0 0 214.94 1.47 18 9 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2013
32023 Dr. Nik Stopar 146.32 0 0 126.32 0.47 5 2 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2013
33230 Dr. Nina Ružić Gorenjec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015 2015
33231 Dr. Katja Berčič 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2013 2015
33580 Dr. Boris Cergol 59.56 0 55.06 55.06 0.24 1 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016 2014
35590 Dr. Joao Paulo Pita Da Costa 44.06 0 0 0 0.12 3 2 1 0 0 0 0 0 2016
37670 Dr. Matija Vidmar 497.69 118.22 384.18 414.59 1.95 87 83 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018 2014
39106 Mag. Michael Kaplin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
Skupaj 12568.68 653.75 4974.71 8405.87 42.93 1963 83 18 0.08 0.21 0 0.16 0.45
Izračun na število doktorjev 413.44 21.50 163.64 276.51 1.41 64.57 0 0.01 0 0.01 0.01
Izračun na FTE: 2.20 5713.04 297.16 2261.23 3820.85 19.51 892.27 0.04 0.10 0 0.07 0.20


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018