Program P1-0242

Kemija in struktura bioloških učinkovin

vodja programa Dr. Plavec Janez


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
10082 Dr. Janez Plavec 2445.91 787.95 1637.55 1910.23 6.53 1982 60 23 10.00 4.14 0 0.13 10.00 2013,2014,2015,2016,2017,2018
12832 Dr. Barbara Mohar 799.52 478.78 705.21 777.36 3.44 552 52 13 0.35 0 0 0 0.35 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17916 Dr. Iztok Jože Košir 1079.15 495.87 686.01 775.26 4.19 760 223 13 0.53 0.25 2.68 1.18 4.64 2013,2014,2015,2016,2017,2018
22575 Dr. Primož Šket 459.10 125.95 308.34 332.46 1.73 476 46 15 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
24448 Dr. Mirko Cevec 125.45 23.59 86.91 114.84 0.49 117 37 5 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
24975 Dr. Damjan Makuc 270.59 18.33 124.89 225.83 0.96 358 50 11 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
28022 Dr. Peter Podbevšek 219.33 102.63 178.33 178.33 0.89 108 24 6 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
30845 Dr. Marko Trajkovski 0 0 0 0 0 109 32 5 0 0 0 0 0 2013,2014,2016 2013
31911 Dr. Eva Čeh 71.79 0 50.83 68.79 0.27 4 3 1 0 0 0.37 0 0.37 2014 2013
31950 Dr. Petra Galer 84.47 46.69 46.69 46.69 0.32 158 143 3 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018 2014
32112 Dr. Martina Lenarčič Živković 39.20 0 33.32 33.32 0.14 47 32 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016 2014
33104 Dr. Matjaž Deželak 29.63 0 0 0 0.08 18 5 3 0 0 0 0 0 2013 2014
33235 Dr. Andrea Kišić 187.76 113.43 167.09 167.09 0.80 53 19 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015 2014
33237 Dr. Slavko Rast 102.88 0 55.29 87.44 0.37 28 9 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015 2014
34525 Dr. Maja Marušič 244.11 136.23 170.46 203.81 0.99 108 28 6 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2017
35062 Tanja Potočnik 192.26 0 74.04 143.18 0.66 16 6 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
35144 Dr. Vojč Kocman 276.77 243.44 243.44 243.44 1.22 11 7 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2017
36419 Jasna Brčić 197.85 81.90 143.73 184.85 0.80 14 14 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
37419 Miha Ocvirk 161.49 48.81 91.89 91.89 0.58 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
37459 Andrej Emanuel Cotman 127.84 62.25 101.47 110.51 0.52 14 10 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
37460 Urška Slapšak 27.95 0 13.76 23.76 0.10 9 6 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
38253 Mag. Gašper Poklukar 13.41 0 11.40 11.40 0.06 6 6 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
50619 Mag. Daša Pavc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
Skupaj 7156.46 2765.85 4930.65 5730.48 25.14 3566 223 31 10.88 4.39 3.05 1.31 15.36
Izračun na število doktorjev 701.61 271.16 483.40 561.81 2.46 349.61 1.07 0.43 0.30 0.13 1.51
Izračun na FTE: 2.75 2602.35 1005.76 1792.96 2083.81 9.14 1296.73 3.96 1.60 1.11 0.48 5.59


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018