Program P1-0292

Topologija, geometrija in nelinearna analiza

vodja programa Dr. Repovš Dušan


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
07083 Dr. Dušan Repovš 4394.94 227.57 1759.70 2939.54 6.15 848 45 15 0 0 0 0.41 0.41 2013,2014,2015,2016,2017,2018
03342 Dr. Matija Cencelj 133.48 0 0 55.02 0.40 63 24 3 0 0 0 0 0 2013,2016,2017,2018
08947 Dr. Nežka Mramor Kosta 111.47 0 3.98 36.35 0.32 61 45 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
10768 Dr. Petar Pavešić 640.96 80.00 247.71 376.37 2.18 17 3 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18839 Dr. Aleš Vavpetič 355.63 0 0 170.83 1.06 21 3 3 0 0 0 0 0 2013,2016,2017,2018
21969 Dr. Jaka Smrekar 305.76 0 40.86 128.76 0.94 8 3 1 0.19 0 0 0 0.19 2013,2014,2016,2017,2018
26522 Dr. Žiga Virk 279.08 0 40.25 168.14 0.88 65 24 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
28252 Dr. Dikran Dikranian 692.40 0 106.70 267.51 2.10 346 24 8 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
29964 Dr. Vicentiu Radulescu 6721.51 374.87 3277.61 4919.08 6.25 2698 180 27 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
31192 Dr. Mykhaylo Zarichnyy 207.59 0 0 26.88 0.57 77 24 5 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
31193 Dr. Taras Banakh 1245.97 0 0 360.60 3.56 198 9 6 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
31487 Dr. Lyubomyr Zdomskyy 831.89 181.26 227.01 502.92 2.83 112 17 5 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
34563 Peter Lendero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
35333 Dr. Leon Lampret 45.02 0 0 0 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016 2016
35587 Dr. Dejan Govc 183.57 0 96.03 96.03 0.61 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017 2017
36991 Dr. Giovanni Molica Bisci 2126.30 53.33 941.16 1623.48 5.67 1062 90 20 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
37689 Dr. Raffaella Servadei 800.98 53.33 384.17 609.17 2.85 1163 194 18 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
38771 Dr. Nikolaos Papageorgiou 4179.00 128.42 1630.34 3352.84 6.09 788 34 16 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
Skupaj 23255.55 1098.78 8755.52 15633.52 42.58 6655 194 33 0.19 0 0 0.41 0.60
Izračun na število doktorjev 2039.96 96.38 768.03 1371.36 3.74 583.77 0.02 0 0 0.04 0.05
Izračun na FTE: 1.50 15503.70 732.52 5837.01 10422.35 28.39 4436.67 0.13 0 0 0.27 0.40


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018