Program P1-0294

Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju

vodja programa Dr. Pisanski Tomaž


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
01941 Dr. Tomaž Pisanski 1322.96 173.54 391.99 811.29 4.45 892 68 15 1.79 0.15 0.24 0 2.18 2013,2014,2015,2016,2017,2018
01467 Dr. Vladimir Batagelj 980.02 447.25 506.18 600.85 3.65 741 87 14 0.55 0.05 0 0 0.60 2013,2014,2015,2016,2017,2018
01935 Dr. Marko Petkovšek 485.54 0 0 47.74 1.32 406 67 11 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
02017 Dr. Matevž Bren 216.18 0 29.06 42.39 0.63 166 61 6 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
03231 Dr. Marko Razpet 47.06 0 0 0 0.13 21 5 3 0 0 0 0 0 2013,2014
06895 Dr. Izidor Hafner 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014
11234 Dr. Jurij Kovič 506.90 0 0 330.20 1.57 17 7 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2013
12303 Dr. Simona Korenjak Černe 118.74 46.77 46.77 46.77 0.41 24 8 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
14273 Dr. Arjana Žitnik 259.48 0 36.70 245.06 0.87 63 15 5 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15136 Dr. Bor Plestenjak 635.92 0 549.49 549.49 2.44 78 11 5 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15137 Dr. Matjaž Zaveršnik 0 0 0 0 0 91 59 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
15571 Dr. Blaž Zmazek 45.00 0 0 0 0.12 106 22 6 0 0 0.02 0 0.02 2013,2014
15854 Dr. Andrej Bauer 550.35 60.94 252.16 308.29 1.89 143 28 6 0 5.10 0 0 5.10 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18838 Dr. Primož Potočnik 618.41 0 140.44 442.24 2.03 481 48 11 0.07 0 0 0 0.07 2015,2016,2017,2018
19284 Dr. Marko Boben 371.64 0 20.27 20.27 1.01 143 38 7 1.73 0.04 0.06 0 1.83 2013,2014,2015,2016,2017,2018
20269 Dr. Iztok Kavkler 40.59 0 0 34.50 0.13 9 6 2 2.55 0.13 0.07 0.06 2.81 2014,2015,2016,2017,2018
20271 Dr. Gašper Jaklič 756.33 0 396.25 475.89 2.60 134 18 7 0.06 0 0 0 0.06 2013,2014,2015,2016,2017,2018
21658 Dr. Alen Orbanić 31.32 0 0 0 0.08 87 17 6 5.21 0.45 0.12 0.13 5.91 2015,2016,2017,2018
21773 Dr. Helena Zakrajšek 23.53 0 0 20.00 0.07 23 11 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
22401 Dr. Matjaž Konvalinka 571.52 0 265.91 426.04 1.98 53 11 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
24270 Dr. Jure Pražnikar 0 0 0 0 0 66 44 4 1.34 0 0 0.01 1.35 2013
24421 Dr. Boris Horvat 129.88 38.51 38.51 59.24 0.45 26 10 3 4.47 0.31 0.07 0.09 4.94 2013,2014,2015,2016,2017,2018
26450 Dr. Primož Lukšič 0 0 0 0 0 9 7 2 3.20 0.15 0.07 0.08 3.50 2013,2014,2015,2016,2017,2018
32029 Dr. Selena Praprotnik 119.96 52.27 52.27 101.97 0.45 5 4 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2015
32079 Dr. Maria del Rio Francos 130.45 0 0 91.20 0.41 9 4 2 0 0 0 0 0 2013,2014 2014
32320 Dr. Matija Pretnar 351.23 60.94 60.94 60.94 1.06 107 46 5 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
33231 Dr. Katja Berčič 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2017,2018 2015
34561 Dr. Nino Bašić 226.92 29.02 155.90 198.57 0.86 22 13 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2016
34751 Boštjan Kovač 94.78 0 68.68 82.46 0.35 7 3 2 0 0 0 0 0 2014
35520 Dr. Istvan Estelyi 79.84 0 0 0 0.21 3 3 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016 2016
36752 Mag. Martin Ambrožič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
37834 Dr. Alexander Keith Simpson 115.45 0 0 0 0.31 279 37 10 0 0.35 0 0 0.35 2016,2017,2018
38393 Dr. Gordon Ian Williams 73.32 0 25.14 73.32 0.27 28 7 3 0 0 0 0 0 2015
39104 Micael Alexi Toledo Roy 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
Skupaj 8903.32 909.24 3036.66 5068.72 29.75 3725 87 28 20.97 6.73 0.65 0.37 28.72
Izračun na število doktorjev 404.70 41.33 138.03 230.40 1.35 169.32 0.95 0.31 0.03 0.02 1.31
Izračun na FTE: 2.24 3974.70 405.91 1355.65 2262.82 13.28 1662.95 9.36 3.00 0.29 0.17 12.82


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018