Program P1-0391

MOLEKULSKE INTERAKCIJE

vodja programa Dr. Anderluh Gregor


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
15686 Dr. Gregor Anderluh 1115.60 271.58 630.62 685.42 4.03 3031 169 31 9.21 0.13 0 0.28 9.62 2015,2016,2017,2018
00385 Dr. Nada Kraševec 248.44 9.41 82.44 178.22 0.84 321 59 10 0.30 0 0 0 0.30 2013,2014,2015,2016,2017,2018
06108 Dr. Vladimira Gaberc-Porekar 431.27 400.00 413.92 413.92 1.98 1265 351 15 0 0 0 0 0 2013,2014
12048 Dr. Marjetka Podobnik 383.56 39.61 261.37 320.60 1.43 690 93 15 5.11 0.30 0 0 5.41 2013,2014,2015,2016,2017,2018
13627 Dr. Franci Merzel 27.21 0 18.13 18.13 0.09 523 162 13 0.85 0.19 0 0.09 1.13 2015,2016
16104 Dr. Apolonija Bedina Zavec 279.61 67.97 135.18 234.18 1.05 631 454 8 2.12 0 0 0.01 2.13 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17275 Ana Marija Jesenko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013
17276 Jelka Lenarčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18325 Dr. Simon Caserman 141.26 0 57.82 112.92 0.50 89 13 7 2.59 2.55 0 0 5.14 2013,2014,2015,2016,2017,2018
21507 Dr. Branka Korošec 0 0 0 0 0 140 32 8 0 0 0 0 0 2013
21684 Tea Tomšič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
22581 Dr. Mateja Novak Štagoj 66.67 66.67 66.67 66.67 0.30 18 11 3 0 0 0 0 0 2013
23123 Mag. Tatjana Milunović 0 0 0 0 0 18 13 2 0 0 0 0 0 2015
23473 Dr. Ljerka Lah 27.29 0 25.77 25.77 0.11 200 37 9 0 0 0 0 0 2013
26055 Dr. Gorazd Hribar 50.34 0 0 50.05 0.16 70 27 5 0.97 2.37 0 0.03 3.37 2013,2014,2015,2016
26574 Dr. Matjaž Vogelsang 75.22 0 35.22 35.22 0.24 169 51 7 0 0 0 0 0 2013
28559 Dr. Urška Dermol 0 0 0 0 0 44 33 3 0 0 0 0 0 2013
30762 Dr. Katja Pirc 44.06 21.46 21.46 21.46 0.15 14 6 3 0 0 0 0 0 2016,2017,2018 2015
31915 Dr. Nejc Rojko 154.43 121.88 153.89 153.89 0.69 149 32 8 0.35 0 0.13 0 0.48 2015 2013
32068 Dr. Ajda Flašker 39.95 0 21.82 31.82 0.14 51 12 5 0.30 0 0 0 0.30 2015,2016 2013
32116 Dr. Metka Novak 0 0 0 0 0 68 22 5 0 0 0 0 0 2013 2014
33509 Tina Zupančič 56.44 0 25.58 54.37 0.21 43 24 4 0 0 0 0 0 2013,2014
34329 Dr. Omar Naneh 11.20 0 0 0 0.03 12 8 2 0 0 0 0 0 2015 2016
34459 Dr. Simon Žurga 26.91 0 26.91 26.91 0.11 15 13 2 0 0 0 0 0 2017,2018 2015
34603 Mirijam Kozorog 41.43 0 0 28.96 0.13 1 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
35382 Dr. Matic Kisovec 148.53 18.15 126.25 126.25 0.57 46 19 4 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018 2017
35544 Mag. Neža Omersa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
36425 Dr. Tea Lenarčič 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2015,2016 2018
37453 Saša Rezelj 63.71 32.45 45.78 45.78 0.25 12 10 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
38255 Mag. Andreja Šink 47.06 0 0 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
38473 Tomaž Švigelj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
38479 Aleksandra Šakanović 14.55 0 0 0 0.04 1 1 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
50612 Mag. Tina Snoj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
Skupaj 3494.74 1049.18 2148.83 2630.54 13.18 6808 454 41 21.80 5.54 0.13 0.41 27.88
Izračun na število doktorjev 406.37 122.00 249.86 305.88 1.53 791.63 2.53 0.64 0.02 0.05 3.24
Izračun na FTE: 3.65 957.46 287.45 588.72 720.70 3.61 1865.21 5.97 1.52 0.04 0.11 7.64


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018