Program P2-0185

Potresno inženirstvo

vodja programa Dr. Fischinger Matej


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08358 Dr. Matej Fischinger 617.15 0 182.11 269.66 1.95 502 204 10 3.15 0.41 0 0.13 3.69 2013,2014,2015,2016,2017,2018
00025 Dr. Peter Fajfar 673.46 0 163.83 226.20 2.06 2548 439 24 2.55 0.39 0 0.06 3.00 2013,2014,2015,2016
05559 Dr. Marjana Šijanec Zavrl 21.57 0 0 0 0.06 47 27 3 0 3.49 0.35 0 3.84 2013
05772 Dr. Roko Žarnić 333.37 0 102.91 116.24 1.04 273 59 9 0.22 6.23 0.10 0 6.55 2013,2014,2015,2016,2017,2018
08745 Dr. Iztok Peruš 327.17 0 167.31 196.88 1.11 318 128 7 0.06 0 0 0 0.06 2013,2014,2015,2016
09063 Dr. Jana Šelih 436.44 0 77.48 77.48 1.26 211 50 10 0.31 1.09 0.08 0.20 1.68 2013,2014,2015,2016,2017,2018
10379 Dr. Violeta Bokan-Bosiljkov 581.39 82.45 289.06 289.06 1.98 271 102 9 2.78 0.30 0 0.07 3.15 2013,2014,2015,2016,2017,2018
11409 Dr. Tatjana Isaković 593.23 0 182.11 269.66 1.88 236 42 9 4.21 0.89 0 0 5.10 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15189 Dr. Vlatko Bosiljkov 570.17 47.64 333.19 333.19 1.99 187 37 8 0.70 1.40 0.29 0.03 2.42 2013,2014,2015,2016,2017,2018
16420 Dr. Damjan Marušić 37.50 0 0 0 0.10 192 128 3 0 0 0 0 0 2013,2014
17449 Franci Čepon 0 0 0 0 0 5 5 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18793 Dr. Matjaž Dolšek 1184.24 0 462.76 683.50 3.93 828 126 16 2.19 6.27 0.01 0.84 9.31 2013,2014,2015,2016,2017,2018
21368 Dr. Peter Kante 0 0 0 0 0 6 5 1 0 0 0 0 0 2015,2016
27872 Dr. Mojmir Uranjek 0 0 0 0 0 58 37 3 0 0 0 0 0 2013
28341 Dr. Klemen Rejec 58.41 0 21.41 21.41 0.18 27 19 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
29480 Dr. Daniel Celarec 64.89 0 63.56 63.56 0.25 79 50 3 0 0 0 0 0 2013,2014
30690 Dr. Meta Kržan 177.83 0 103.33 103.33 0.61 19 12 2 0 0.29 0 0 0.29 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2015
30691 Dr. David Antolinc 85.44 0 30.12 30.12 0.27 17 8 3 0.36 0 0 0 0.36 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2014
31961 Dr. Marko Brozovič 228.47 0 68.30 150.30 0.76 13 12 1 0.07 0 0 0 0.07 2013,2014,2015,2016 2013
32691 Dr. Jure Snoj 168.92 0 51.97 81.98 0.53 7 7 1 0.16 0 0 0 0.16 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2014
33101 Dr. Mirko Kosič 111.76 0 45.53 78.33 0.38 8 7 1 0.17 0 0 0 0.17 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2014
34367 Dr. Blaž Zoubek 295.55 0 117.78 172.05 0.98 44 18 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2015
34369 Dr. Klemen Sinkovič 81.85 0 0 29.57 0.24 2 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016 2016
34372 Dr. Nuša Lazar Sinković 253.82 0 121.83 187.43 0.88 7 4 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2015
35408 Dr. Jure Žižmond 193.90 0 0 75.94 0.57 4 3 1 0.03 0 0 0 0.03 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2016
36443 Dr. Anže Babič 97.10 0 51.97 51.97 0.32 13 13 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2017
38106 Mag. Gabrijela Jankovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
39445 Aleš Jamšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
50307 Dr. Andreja Padovnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018 2016
50605 Mag. Martin Klun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
Skupaj 7193.63 130.09 2636.56 3507.86 23.33 3987 439 33 16.96 20.76 0.83 1.33 39.88
Izračun na število doktorjev 423.15 7.65 155.09 206.34 1.37 234.53 1.00 1.22 0.05 0.08 2.35
Izračun na FTE: 4.05 1776.20 32.12 651.00 866.14 5.76 984.44 4.19 5.13 0.20 0.33 9.85


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018