Program P2-0210

E-Gradbeništvo

vodja programa Dr. Turk Žiga


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08375 Dr. Žiga Turk 1307.16 273.05 344.22 344.22 4.13 265 45 9 0 2.69 0 0 2.69 2013,2014,2015,2016,2017,2018
05805 Dr. Janez Duhovnik 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
06702 Dr. Iztok Kovačič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014
06926 Dr. Cvetka Teja Koler Povh 445.84 139.63 139.63 139.63 1.46 25 20 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2014
10440 Dr. Aleš Mihelič 0 0 0 0 0 16 11 2 0 0 0 0 0 2013,2014
10562 Dr. Boštjan Brank 767.78 0 373.68 417.05 2.58 299 28 11 0 0.40 2.04 0 2.44 2013,2014,2015,2016,2017,2018
14014 Dr. Aleksander Srdić 147.35 34.00 34.00 34.00 0.45 73 50 3 0.09 0 0.28 0.80 1.17 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17759 Dr. Matevž Dolenc 221.87 0 71.17 71.17 0.69 92 19 6 0 2.70 0 0 2.70 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18683 Dr. Tomo Cerovšek 158.69 71.45 71.45 71.45 0.57 142 125 3 0 0.97 0.01 0.21 1.19 2013,2014,2015,2016,2017,2018
19728 Dr. Vlado Stankovski 615.74 0 309.46 309.46 2.06 217 53 8 0 5.44 0.79 0 6.23 2013,2014,2015,2016,2017,2018
20247 Mag. Jure Kostanjšek 15.69 0 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014
20326 Dr. Andreja Istenič Starčič 1098.85 237.16 345.58 385.58 3.58 62 13 4 0 0.35 0.26 0 0.61 2013,2014,2015,2016,2017,2018
20432 Jurij Velkavrh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014
26550 Dr. Jaka Dujc 53.36 0 37.21 37.21 0.18 48 21 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
27688 Dr. Robert Klinc 208.81 51.09 51.09 51.09 0.65 51 14 5 0 1.08 0 0 1.08 2013,2014,2015,2016,2017,2018
27996 Anton Kajzar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014
31855 Dr. Miha Jukić 118.63 0 75.42 75.42 0.42 19 10 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015 2013
33103 Dr. Sebastjan Meža 164.63 35.77 106.93 106.93 0.60 33 19 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015 2014
36227 Andjelka Stanić 221.39 0 153.35 166.68 0.80 6 3 2 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
36228 Sara Piculin 113.64 0 63.95 93.99 0.40 1 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
39204 Mag. Marko Lavrenčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
Skupaj 5659.43 842.15 2177.14 2303.88 18.61 1122 125 17 0.09 13.63 3.38 1.01 18.11
Izračun na število doktorjev 471.62 70.18 181.43 191.99 1.55 93.50 0.01 1.14 0.28 0.08 1.51
Izračun na FTE: 2.06 2747.30 408.81 1056.86 1118.39 9.03 544.66 0.04 6.62 1.64 0.49 8.79


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018