Program P2-0248

Inovativni izdelovalni sistemi in procesi

vodja programa Dr. Herakovič Niko


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
10499 Dr. Niko Herakovič 907.02 234.55 376.09 376.09 3.08 113 22 7 10.00 0.45 0.31 0 10.00 2013,2014,2015,2016,2017,2018
03430 Dr. Janez Žerovnik 320.46 0 74.83 139.74 0.99 444 30 11 0 0 0 0 0 2017,2018
07125 Dr. Peter Metlikovič 41.06 0 40.56 40.56 0.17 5 3 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
09006 Dr. Mihael Junkar 228.61 140.00 165.11 165.11 0.92 301 61 10 1.72 0.32 0 0 2.04 2013,2014,2015,2016,2017,2018
12260 Dr. Andrej Lebar 196.59 0 0 22.09 0.53 79 23 5 0.54 0.32 0 0.03 0.89 2013,2014,2015,2016,2017,2018
12957 Dr. Tomaž Pepelnjak 436.37 0 104.32 123.03 1.31 219 54 9 1.97 0 0.44 0.05 2.46 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15695 Dr. Gašper Gantar 24.67 0 0 0 0.07 138 54 7 0 0 0 0 0 2013
16005 Dr. Blaž Nardin 17.32 0 0 0 0.05 60 15 5 0 2.68 1.35 0 4.03 2013
17999 Matjaž Rot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18553 Dr. Joško Valentinčič 390.50 0 58.26 80.35 1.13 134 27 7 4.21 0 0 0.08 4.29 2013,2014,2015,2016,2017,2018
21232 Dr. Mihael Debevec 236.69 0 81.11 81.11 0.73 40 21 3 0.31 0 0.06 0 0.37 2013,2014,2015,2016,2017,2018
21773 Dr. Helena Zakrajšek 0 0 0 0 0 23 11 3 0 0 0 0 0 2018
21774 Dr. Darja Rupnik Poklukar 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0 2018
23469 Dr. Henri Orbanić 518.13 406.67 406.67 406.67 2.19 56 23 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
23834 Dr. Boris Vidrih 59.94 42.94 42.94 42.94 0.25 151 79 6 0 0 0 0 0 2014
24274 Dr. Marko Uplaznik 110.83 106.67 106.67 106.67 0.51 28 12 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
24906 Dr. Gašper Šušteršič 0 0 0 0 0 17 11 2 0 0 0 0 0 2013
29052 Edo Adrović 9.80 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
30912 Dr. Izidor Sabotin 217.04 0 25.11 25.11 0.62 22 8 3 0.01 0 0 0 0.01 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2013
31322 Dr. Marko Šimic 329.03 84.55 185.53 185.53 1.18 71 22 5 0.13 0 0 0 0.13 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2013
31395 Dr. Fevzi Kafexhiu 32.91 0 0 22.97 0.11 17 6 2 0 0 0 0 0 2015,2016 2014
32686 Dr. Tina Novak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 2016
33239 Dr. Marko Jerman 150.01 0 0 0 0.40 2 2 1 0.01 0 0 0 0.01 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2016
33801 Dr. Miha Pipan 71.11 0 0 0 0.19 5 2 2 0 0 0 0 0 2016,2017,2018 2016
34022 Nejc Matjaž 94.77 90.00 90.00 90.00 0.43 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014
38468 Pavel Drešar 29.36 0 0 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
39194 Mag. Maja Turk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
51161 Mag. Miha Prijatelj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Skupaj 4422.22 1105.38 1757.20 1907.97 14.97 1528 79 19 18.90 3.77 2.16 0.16 24.23
Izračun na število doktorjev 340.17 85.03 135.17 146.77 1.15 117.54 1.45 0.29 0.17 0.01 1.86
Izračun na FTE: 2.14 2066.46 516.53 821.12 891.57 7.00 714.02 8.83 1.76 1.01 0.07 11.32


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018