Program P2-0260

Mehanika konstrukcij

vodja programa Dr. Planinc Igor


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
14507 Dr. Igor Planinc 657.28 0 260.94 374.13 2.17 553 74 13 0 0.36 0 0.39 0.75 2013,2014,2015,2016,2017,2018
02189 Dr. Miran Saje 633.77 0 298.32 409.27 2.16 867 74 15 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
08437 Dr. Goran Turk 661.32 151.23 381.16 489.38 2.44 674 134 13 0.34 1.78 0.79 0.21 3.12 2013,2014,2015,2016,2017,2018
09217 Dr. Stanislav Srpčič 39.98 0 33.98 33.98 0.15 92 21 7 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
16142 Dr. Rado Flajs 76.90 0 0 0 0.21 34 19 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
19121 Dr. Dejan Zupan 557.19 0 236.60 351.71 1.88 212 45 9 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
20157 Dr. Bojan Čas 0 0 0 0 0 157 34 6 0 0 0 0 0 2013,2017,2018
23474 Dr. Simon Schnabl 177.60 0 69.02 92.16 0.58 242 74 9 0 0.20 0 0 0.20 2014,2015,2016,2017,2018
25423 Dr. Tomaž Hozjan 627.20 0 228.61 281.75 2.01 78 21 4 0.21 0.11 0 0.01 0.33 2013,2014,2015,2016,2017,2018
27666 Dr. Gregor Trtnik 52.94 0 25.00 25.00 0.18 279 134 8 0 0 6.35 0 6.35 2016,2017,2018
27673 Dr. Eva Zupan 279.61 0 110.23 181.69 0.94 74 31 5 0 0 0 0 0 2013,2014,2016,2017
28340 Mojca Markovič 23.84 0 23.84 23.84 0.10 7 6 1 0 0 0 0 0 2013
29320 Dr. Aleš Kroflič 41.46 0 0 22.30 0.12 37 20 3 0 0 0 0 0 2013
30809 Dr. Peter Češarek 201.07 0 120.46 120.46 0.70 25 13 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2013
32030 Dr. Klara Pirmanšek 33.58 0 28.54 28.54 0.13 23 23 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2017
33102 Dr. Urška Bajc 54.76 0 0 0 0.15 4 4 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017 2015
34257 Miha Jakšič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013
34368 Dr. Robert Pečenko 180.94 0 80.52 80.52 0.58 3 3 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016 2016
35925 Mitja Plos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
36444 Dr. Anita Ogrin 195.84 0 53.47 53.47 0.60 1 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2017
39206 Mag. Urška Dolinar 14.71 0 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
Skupaj 4509.99 151.23 1950.69 2568.20 15.14 1530 134 20 0.55 2.45 7.14 0.61 10.75
Izračun na število doktorjev 382.20 12.82 165.31 217.64 1.28 129.66 0.05 0.21 0.61 0.05 0.91
Izračun na FTE: 2.20 2050.00 68.74 886.68 1167.36 6.88 695.45 0.25 1.11 3.25 0.28 4.89


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018