Program P3-0067

Farmakologija in farmakogenomika

vodja programa Dr. Kržan Mojca


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08095 Dr. Mojca Kržan 213.87 28.33 83.23 97.69 0.72 407 111 9 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
01547 Dr. Lavrencij Stanovnik 37.79 0 25.45 25.45 0.14 68 21 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
01846 Mag. Gordana Koželj 95.75 31.53 57.89 57.89 0.36 149 31 7 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
08313 Dr. Ilonka Ferjan 102.49 0 0 0 0.27 53 18 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
10990 Dr. Katarina Černe 96.99 0 39.37 60.15 0.33 37 10 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15536 Dr. Metoda Lipnik Štangelj 323.62 0 50.74 59.04 0.93 138 15 7 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
16340 Dr. Uroš Potočnik 637.06 41.25 94.81 140.23 1.88 4086 1691 15 0.04 0.39 0 0.11 0.54 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17932 Sonja Rozman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013
17934 Cvetka Blažek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
17935 Jožica Košir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17936 Mojca Kranjec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
17937 Matjaž Hrovat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
17938 Petra Ponebšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
17939 Nevenka Dolžan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
17940 Marjetka Jakomin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
18387 Dr. Aleš Mlinarič 0 0 0 0 0 114 16 8 0 0 0 0 0 2013
18616 Dr. Majda Pajnkihar 803.88 53.52 245.44 287.13 2.53 106 53 5 0 0.41 0 0 0.41 2013,2014,2015,2016
22072 Dr. Tomaž Zupanc 208.75 112.21 112.21 112.21 0.77 304 54 10 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
22621 Dr. Polonca Ferk 282.57 0 13.52 13.52 0.77 133 37 5 0.43 0 0 0 0.43 2013,2014,2015,2016,2017,2018
24390 Dr. Simona Rajtar Osredkar 0 0 0 0 0 5 3 1 0 0 0 0 0 2013
26446 Dr. Barbara Dariš 4.71 0 0 0 0.01 21 21 1 0 0 0 0 0 2013,2018
28417 Dr. Katja Repnik 224.45 0 0 45.42 0.63 45 12 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2014
29416 Dr. Lovro Žiberna 529.11 0 161.56 248.88 1.69 228 53 8 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
29750 Dr. Janez Šimenc 0 0 0 0 0 31 13 3 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
30953 Dr. Mitja Mitrovič 41.61 35.37 35.37 35.37 0.17 4112 1691 13 0 0 0 0 0 2013 2013
33104 Dr. Matjaž Deželak 135.25 0 14.56 52.23 0.40 18 5 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2014
33390 Petra Perin 13.00 0 0 0 0.03 22 12 2 0 0 0 0 0 2013
33666 Dr. Vojko Berce 118.82 0 47.15 47.15 0.38 62 16 5 0 0 0 2.80 2.80 2013,2014,2015,2016,2017,2018
34478 Larisa Zemljič 13.17 0 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
35232 Staša Jurgec 10.82 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
36818 Dr. Helena Sabina Čelešnik 23.33 0 0 18.66 0.07 780 257 8 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
36895 Lea Vilman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
36896 Barbara Buh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
39240 Mag. Gregor Jezernik 45.38 0 0 0 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
Skupaj 3962.42 302.21 981.30 1301.02 12.27 7008 1691 29 0.47 0.80 0 2.91 4.18
Izračun na število doktorjev 291.35 22.22 72.15 95.66 0.90 515.29 0.03 0.06 0 0.21 0.31
Izračun na FTE: 1.75 2264.24 172.69 560.74 743.44 7.01 4004.57 0.27 0.46 0 1.66 2.39


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018