Program P3-0308

Ateroskleroza in tromboza

vodja programa Dr. Šabovič Mirza


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08094 Dr. Mirza Šabovič 719.11 200.00 211.85 281.24 2.38 847 54 17 0 0 0 0.32 0.32 2013,2014,2015,2016,2017,2018
00365 Dr. Irena Keber 0 0 0 0 0 1579 641 18 0 0 0 0 0 2013
04548 Dr. Pavel Poredoš 934.84 16.72 59.39 179.97 2.66 1112 80 19 0 0 0 0.15 0.15 2013,2014,2015,2016,2017,2018
05034 Dr. Mojca Stegnar 38.22 22.22 22.22 22.22 0.13 932 84 16 0 0 0 0 0 2013
05888 Dr. Nina Vene-Klun 73.46 0 42.17 42.17 0.26 168 63 7 0 0 0 0 0 2013,2014,2017,2018
05965 Dr. Matija Kozak 141.41 34.28 34.28 34.28 0.44 620 357 6 0 0 0 0.41 0.41 2013,2014,2015,2016,2017,2018
07630 Dr. Aleš Blinc 259.66 39.13 84.62 117.00 0.86 1661 882 14 0 0 0 1.24 1.24 2013,2014,2015,2016,2017,2018
11685 Dr. Zlatko Fras 262.16 47.79 124.10 212.38 0.95 5368 2137 19 0 0 0 1.03 1.03 2013,2014,2015,2016,2017,2018
14642 Dr. Alenka Mavri 120.52 0 42.17 42.17 0.38 636 128 11 0 0 0 0.50 0.50 2013,2014,2017,2018
15637 Dr. Mojca Božič Mijovski 314.14 39.13 100.64 145.52 1.04 216 26 9 0 0 0 0.45 0.45 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17724 Andreja Pavlovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
17725 Marinka Tehovnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013
17729 Bojana Koščak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17732 Jana Mravlje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18377 Dr. Monika Štalc 80.32 0 0 0 0.21 63 25 5 0 0 0 0 0 2013,2014
18392 Meaz Agič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014
18393 Marjanca Čuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014
18395 Katja Janša-Trontelj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18396 Milojka Javoršek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18397 Anica Mencinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
18820 Katja Tušar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014
18822 Blažka Klemenc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014
19345 Dr. Miran Šebeštjen 95.34 0 0 32.42 0.27 1612 1158 14 0 0 0 0.43 0.43 2013,2014,2015,2016,2017,2018
19346 Biserka Klemenčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014
19698 Štefka Ažman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014
20252 Dr. Tjaša Vižintin 5.23 0 0 0 0.01 17 7 3 0 0 0 0 0 2013,2014
21331 Simona Auman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
21359 Dr. Gregor Tratar 27.16 2.20 18.64 18.64 0.09 277 218 5 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
21631 Biljana Milutinovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
21885 Renata Žučko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
22067 Karmen Zagorc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
22347 Dr. Barbara Eržen 136.83 0 0 11.21 0.37 93 23 6 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
24230 Urška Hvala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014
24232 Agica Pacheco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2016,2017,2018
24283 Mojca Perovšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
24467 Dr. Borut Jug 352.45 1.61 71.64 104.11 1.06 1176 641 11 0 0 0 0.20 0.20 2013,2014,2015,2016,2017,2018
28974 Nevenka Marinič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
29298 Katja Sinkovič-Lukek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
30830 Dr. Mateja Kaja Ježovnik 321.31 0 21.64 142.22 0.96 296 58 9 0 0 0 0.15 0.15 2013,2014,2015,2016
31213 Jovanka Mohar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
31412 Martina Špeh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
32497 Ljubica Bavec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
32772 Marija Šparovec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
33911 Dr. Miodrag Janić 31.13 0 11.85 27.21 0.11 120 32 6 0 0 0 0 0 2017,2018 2016
34574 Dr. Ana Spirkoska 70.25 0 21.64 51.50 0.23 13 8 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016 2015
35642 Marko Jakopanec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
35982 Jelena Klepac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
35983 Urška Stojanović 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
36053 Anđa Duronjić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
37714 Metka Zupančič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
38251 Luka Jeraj 20.95 0 0 0 0.06 2 2 2 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
38795 Monika Kurtiš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
Skupaj 4004.49 403.08 866.85 1464.26 12.47 12729 2137 43 0 0 0 4.88 4.88
Izračun na število doktorjev 294.45 29.64 63.74 107.67 0.92 935.96 0 0 0 0.36 0.36
Izračun na FTE: 2.46 1627.84 163.85 352.38 595.23 5.07 5174.39 0 0 0 1.98 1.98


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018