Program P3-0388

Mehanizmi varovanja zdravja

vodja programa Dr. Griessler Bulc Tjaša


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
11790 Dr. Tjaša Griessler Bulc 364.38 97.37 97.37 196.85 1.22 343 87 8 0 1.37 0.02 0.12 1.51 2013,2014,2015,2016,2017,2018
05099 Dr. Karmen Godič Torkar 193.92 0 16.13 45.70 0.56 170 47 6 0 0 0 0.01 0.01 2013,2014,2015,2016
05916 Dr. Veronika Kralj Iglič 1087.69 112.17 637.55 828.35 3.95 2336 454 21 0.09 0.41 0.27 0 0.77 2013,2014,2015,2016,2017,2018
11539 Dr. Polonca Trebše 353.43 21.25 191.60 232.06 1.23 1348 79 20 0 3.57 0.09 0.01 3.67 2015,2016,2017,2018
15074 Dr. Raja Gošnak Dahmane 219.00 0 35.00 100.95 0.67 392 86 8 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15647 Dr. Klemen Bohinc 1155.89 41.83 370.28 648.24 3.79 912 98 17 0.83 0 0 0 0.83 2013,2014,2015,2016,2017,2018
20840 Dr. Darja Rugelj 426.12 0 157.08 270.70 1.42 94 36 5 0 0.41 0.06 0.01 0.48 2013,2014,2015,2016,2017,2018
22304 Dr. Mojca Bavcon Kralj 168.85 21.25 62.13 87.61 0.56 307 62 9 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
22443 Dr. Renata Vauhnik 163.13 0 16.91 58.66 0.49 69 18 5 0 0 0.53 0.01 0.54 2015,2016,2017,2018
22776 Dr. Mojca Jevšnik 433.10 42.50 127.36 212.34 1.40 381 96 10 0 0 0 0.01 0.01 2013,2014,2015,2016,2017,2018
23172 Dr. Borut Poljšak 759.93 160.00 299.67 612.67 2.75 703 193 13 0.01 0 0.01 0 0.02 2013,2014,2015,2016,2017,2018
31673 Dr. Roman Štukelj 152.49 0 71.08 86.99 0.52 526 454 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2014
33872 Dr. Marilyne Pflieger 136.78 85.00 85.00 106.06 0.55 53 15 5 0 0.29 0 0 0.29 2017,2018
34488 Dr. Roghayeh Imani 157.42 27.52 96.89 110.41 0.57 59 14 5 0 0 0 0 0 2013,2014,2015 2015
34903 Klara Jarni 28.63 0 0 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
36714 Miha Žitnik 15.56 13.23 13.23 13.23 0.07 25 23 2 0 0 0 0 0 2016
37148 Judita Lea Krek 0 0 0 0 0 6 3 2 0 0 0 0 0 2013,2014
37417 Dr. Mitja Drab 86.67 0 61.46 61.46 0.31 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2018
Skupaj 5902.99 622.12 2338.74 3672.28 20.14 6448 454 41 0.93 6.05 0.98 0.17 8.13
Izračun na število doktorjev 527.05 55.55 208.82 327.88 1.80 575.71 0.08 0.54 0.09 0.02 0.73
Izračun na FTE: 1.74 3392.52 357.54 1344.10 2110.51 11.57 3705.75 0.53 3.48 0.56 0.10 4.67


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018