Program P3-0396

Celične in tkivne mreže

vodja programa Dr. Slak Rupnik Marjan


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
12266 Dr. Marjan Slak Rupnik 811.57 91.65 536.55 586.67 2.97 1344 135 21 1.16 1.29 0 0 2.45 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15291 Dr. Andrej Duh 52.10 0 0 23.33 0.16 63 22 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
15413 Dr. Dean Korošak 239.20 0 125.91 192.98 0.85 319 125 8 0 5.80 0.43 0 6.23 2013,2014,2015,2016,2017,2018
23415 Dr. Jurij Dolenšek 421.82 61.89 273.59 299.38 1.54 146 36 8 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
23660 Rudi Mlakar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
24423 Dr. Lidija Križančić Bombek 88.05 0 14.85 14.85 0.25 22 13 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
28405 Dr. Marko Gosak 503.59 33.55 184.61 331.14 1.70 506 66 12 0 0 0.14 0 0.14 2013,2014,2015,2016,2017,2018
29565 Dr. Maša Skelin Klemen 32.99 0 14.85 14.85 0.11 325 135 7 0 0 0 0 0 2017,2018
32132 Dr. Andraž Stožer 665.45 52.87 301.76 366.10 2.25 167 39 7 0 1.14 0 0 1.14 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2013
32334 Dr. Jasmina Kerčmar 0 0 0 0 0 28 12 3 0 0 0 0 0 2018 2015
33217 Ines Kavčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
50674 Mag. Eva Paradiž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
Skupaj 2814.77 239.96 1452.12 1829.30 9.83 2125 135 26 1.16 8.23 0.57 0 9.96
Izračun na število doktorjev 390.94 33.33 201.68 254.07 1.37 295.14 0.16 1.14 0.08 0 1.38
Izračun na FTE: 1.01 2786.90 237.58 1437.74 1811.19 9.73 2103.96 1.15 8.15 0.56 0 9.86


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018