Program P4-0015

Les in lignocelulozni kompoziti

vodja programa Dr. Humar Miha


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
19106 Dr. Miha Humar 1685.93 135.78 497.14 742.00 4.91 524 42 12 6.16 0.65 1.91 0.72 9.44 2013,2014,2015,2016,2017,2018
00395 Dr. Marko Petrič 746.02 80.69 182.52 202.29 2.29 573 84 14 1.31 0.06 0 0.58 1.95 2013,2014,2015,2016,2017,2018
02937 Dr. Katarina Čufar 1323.49 260.57 624.87 678.60 4.57 1546 95 22 0.04 0.16 0.59 0.13 0.92 2013,2014,2015,2016,2017,2018
05248 Dr. Franc Pohleven 549.17 100.00 100.00 137.54 1.69 629 75 13 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
05732 Dr. Željko Gorišek 271.13 0 50.30 119.09 0.83 50 11 4 0.37 0.08 0 0.03 0.48 2013,2014,2015,2016,2017,2018
10340 Dr. Dominika Gornik Bučar 317.22 0 84.53 84.53 0.97 18 7 2 0.61 0.36 0.27 0.57 1.81 2013,2014,2015,2016,2017,2018
11223 Dr. Primož Oven 506.91 110.63 224.79 286.88 1.76 621 197 11 0.63 1.45 0 0 2.08 2013,2014,2015,2016,2017,2018
12041 Dr. Ida Poljanšek 505.54 110.63 246.01 316.94 1.79 427 109 10 0 0.10 0 0 0.10 2013,2014,2015,2016,2017,2018
13400 Dr. Leon Oblak 301.37 0 71.17 81.82 0.90 122 17 6 0 0.07 0 0.04 0.11 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15410 Dr. Sergej Medved 165.88 0 36.18 36.18 0.48 138 53 5 0.72 0.33 0 0.20 1.25 2013,2014,2015,2016,2017,2018
16198 Dr. Jože Kropivšek 207.84 0 0 0 0.55 16 12 2 0.16 0.01 0 0 0.17 2013,2014,2015,2016,2017,2018
16382 Dr. Milan Šernek 868.70 46.83 288.00 383.19 2.80 430 57 10 1.72 2.43 0.77 0.46 5.38 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17846 Borut Kričej 64.53 0 15.65 27.42 0.20 101 42 5 0 0 0 0 0 2013,2014
17848 Janez Renko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18149 Dr. Aleš Straže 152.24 0 55.90 75.90 0.50 43 9 5 0 0.05 0 0.02 0.07 2015,2016,2017,2018
20385 Dr. Manja Kitek Kuzman 1012.10 110.81 390.33 548.35 3.40 108 28 6 0.02 0.10 0.99 0.39 1.50 2013,2014,2015,2016,2017,2018
20386 Dr. Matjaž Pavlič 185.45 18.89 88.85 100.62 0.63 132 37 6 0 0 0 0.04 0.04 2013,2014,2015,2016,2017,2018
20457 Andreja Žagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
24295 Dr. Matej Jošt 91.97 0 0 10.65 0.26 25 14 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
24676 Dr. Maks Merela 460.94 80.29 206.29 235.57 1.58 84 22 5 0.01 0 0 0.05 0.06 2013,2014,2015,2016,2017,2018
28503 Dr. Boštjan Lesar 224.59 16.90 111.10 123.08 0.76 153 37 7 0 0.03 0 0.03 0.06 2014,2015,2016,2017,2018
29227 Dr. Mirko Kariž 189.10 0 0 94.62 0.56 51 8 5 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
29389 Dr. Larisa Brojan 37.80 0 35.55 35.55 0.14 7 4 2 0 0 0 0 0 2017,2018 2014
29636 Luka Krže 7.06 0 0 0 0.02 27 27 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
30758 Dr. Viljem Vek 254.85 28.96 69.21 131.30 0.84 26 7 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2013
31145 Anton Zupančič 81.62 0 0 0 0.22 10 5 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
33176 Dr. Nejc Thaler 497.09 16.90 178.40 300.83 1.66 21 5 3 0 0 0 0.11 0.11 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2014
34330 Dr. Matjaž Čop 178.33 76.40 119.91 136.58 0.70 21 7 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016 2015
36375 Dr. Mojca Žlahtič Zupanc 307.93 16.90 162.97 192.65 1.07 7 3 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2017
37425 Mag. Davor Kržišnik 134.09 16.90 86.85 86.85 0.49 3 3 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
37804 Mag. Jure Žigon 97.86 18.89 38.58 68.94 0.35 16 8 3 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
37914 Marko Željko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
38177 Mag. Jaka Levanič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
50529 Mag. Denis Plavčak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
Skupaj 11426.75 1246.97 3965.10 5237.97 36.92 4337 197 32 11.75 5.88 4.53 3.37 25.53
Izračun na število doktorjev 554.70 60.53 192.48 254.27 1.79 210.53 0.57 0.29 0.22 0.16 1.24
Izračun na FTE: 2.74 4170.35 455.10 1447.12 1911.67 13.47 1582.85 4.29 2.15 1.65 1.23 9.32


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018