Program P4-0220

Primerjalna genomika in genomska biodiverziteta

vodja programa Dr. Dovč Peter


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
05098 Dr. Peter Dovč 1020.73 11.88 216.15 323.19 3.09 1894 630 21 0.05 0.31 0.41 0.16 0.93 2013,2014,2015,2016,2017,2018
05008 Dr. Mojca Narat 282.19 28.33 132.88 167.02 0.97 472 80 13 0.43 0.01 0.87 0.12 1.43 2013,2014,2015,2016,2017,2018
07914 Dr. Dušan Benčina 177.98 28.33 94.37 108.70 0.62 361 39 11 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
10412 Dr. Simon Horvat 544.82 35.50 342.91 404.11 1.97 848 107 18 0.05 0.21 0 0.17 0.43 2013,2014,2015,2016,2017,2018
11906 Dr. Aleš Snoj 408.71 88.51 191.52 320.01 1.49 505 46 13 0 0.15 0.55 0.10 0.80 2013,2014,2015,2016,2017,2018
13152 Dr. Damijan Vokač 26.07 0 0 17.16 0.08 40 13 5 0 0.03 0 2.29 2.32 2013,2014,2015,2016,2017,2018
13343 Dr. Nadja Kokalj Vokač 215.53 0 11.51 22.91 0.60 275 32 10 0 0 0 9.16 9.16 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15658 Dr. Simona Sušnik Bajec 244.96 56.67 130.14 215.48 0.92 432 34 12 0 0.03 0.09 0 0.12 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15747 Andreja Zagorac 68.68 0 0 0 0.18 117 15 9 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
16361 Dr. Tanja Kunej 1798.19 262.21 670.97 981.13 5.27 977 221 15 0 0.03 0 0 0.03 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18205 Dr. Boris Zagradišnik 135.41 0 0 11.40 0.37 273 96 9 0 0 0 2.29 2.29 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18851 Simona Varžič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
18852 Suzana Zagorc-Lapuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
18853 Ljubica Šalgaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
18981 Dr. Tatjana Kavar 0 0 0 0 0 265 44 9 0 0 0 0 0 2013,2014
20135 Dr. Alenka Erjavec Škerget 27.17 0 0 0 0.07 104 16 8 0 0 0 2.29 2.29 2013,2014,2015,2016,2017,2018
20200 Dr. Špela Stangler-Herodež 108.58 0 0 0 0.29 144 100 5 0 0 0 4.58 4.58 2013,2014,2015,2016,2017,2018
23779 Nina Brumec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
24298 Dr. Irena Oven 96.94 28.33 65.34 65.34 0.36 232 85 5 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
24769 Dr. Gregor Gorjanc 636.94 330.77 480.46 549.12 2.61 333 43 9 0 0.07 4.21 0.42 4.70 2015,2016,2017,2018
28180 Dr. Mojca Simčič 27.06 0 0 0 0.07 72 30 5 0 0.09 8.09 0 8.18 2016 2015
28505 Dr. Jernej Ogorevc 191.20 0 43.36 108.61 0.61 138 98 5 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
28506 Dr. Urška Sivka 20.85 0 0 20.85 0.07 4 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014
29430 Dr. Ivanka Cizelj 155.22 0 104.55 118.89 0.56 56 15 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
29431 Dr. Daliborka Dušanić 34.05 28.33 28.33 28.33 0.15 47 15 4 0 0 0 0 0 2013
30811 Dr. Danijela Krgović 47.36 0 0 0 0.13 49 23 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2017,2018 2015
31911 Dr. Eva Čeh 21.12 0 0 17.95 0.07 4 3 1 0 0 0.37 0 0.37 2013 2013
31912 Dr. Nina Cirkvenčič 0 0 0 0 0 7 4 2 0 0 0 0 0 2013 2013
32581 Dr. Minja Zorc 257.02 0 35.80 43.80 0.74 129 35 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018 2013
33147 Dr. Luka Bolha 17.56 0 14.92 14.92 0.07 18 9 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016 2015
33149 Irena Godnič 40.27 0 39.77 39.77 0.17 220 107 5 0 0 0 0 0 2013
33151 Dr. David Stanković 109.55 0 46.95 46.95 0.35 25 13 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015 2015
33997 Vesna Mrak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
34334 Dr. Jasmina Beltram 42.93 17.61 17.61 17.61 0.14 12 11 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016 2016
34335 Dr. Saša Koprivec 39.39 0 33.48 33.48 0.15 3 3 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016 2016
34336 Dr. Andrej Renčelj 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015 2017
34506 Dr. Manuela Čitar 0 0 0 0 0 7 7 1 0 0 0 0 0 2016 2015
35373 Ida Djurdjevič 69.24 0 36.78 49.44 0.23 6 3 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
37309 Jernej Bravničar 0 0 0 0 0 8 8 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
37602 Jelena Zurc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
37926 Julija Benko Miler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
38146 Mag. Tanja Tesovnik 19.34 0 16.44 16.44 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
38858 Katja Skulj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016
39091 Mag. Nika Nemec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
Skupaj 6885.06 916.47 2754.24 3742.61 22.47 5073 630 31 0.53 0.93 14.59 21.58 37.63
Izračun na število doktorjev 358.60 47.73 143.45 194.93 1.17 264.22 0.03 0.05 0.76 1.12 1.96
Izračun na FTE: 3.87 1779.09 236.81 711.69 967.08 5.81 1310.85 0.14 0.24 3.77 5.58 9.72


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018