Program P5-0070

Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva v kontekstu raziskovanja migracij

vodja programa Dr. Žitnik Serafin Janja


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
05801 Dr. Janja Žitnik Serafin 987.15 0 236.98 476.98 3.11 26 14 2 0 0.11 0.03 0.01 0.15 2013,2014,2015,2016,2017,2018
04926 Dr. Marjan Drnovšek 185.00 0 0 50.00 0.52 2 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014
08369 Dr. Mirjam Milharčič Hladnik 1325.15 201.74 421.41 671.41 4.39 26 7 3 0 0.17 0.03 0.07 0.27 2013,2014,2015,2016,2017,2018
11240 Dr. Marinka Lukšič-Hacin 642.20 100.87 100.87 200.87 1.98 15 9 2 0 2.47 0.07 0.02 2.56 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17057 Dr. Aleksej Kalc 1668.22 302.62 624.85 816.23 5.16 8 2 2 0 0 0 0.01 0.01 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17547 Špela Marinšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
19251 Dr. Nataša Rogelja 685.20 105.22 499.92 519.92 2.58 13 4 3 0 0.47 0.02 0 0.49 2014,2015,2016,2017,2018
20379 Dr. Jernej Mlekuž 1734.95 335.14 797.84 1007.84 5.42 22 8 3 0 0.57 0.05 0.06 0.68 2013,2014,2015,2016,2017,2018
20685 Dr. Jure Gombač 466.34 50.44 136.39 156.39 1.46 8 7 1 0 0.29 0 0.08 0.37 2013,2014,2015,2016,2017,2018
23510 Dr. Kristina Toplak 467.63 126.09 187.48 187.48 1.57 5 3 1 0 1.81 0 0 1.81 2013,2014,2015,2016,2017,2018
26502 Dr. Martina Bofulin 249.76 100.87 169.34 189.34 0.98 1 1 1 0 0 0 0 0 2017,2018
29360 Dr. Mojca Vah Jevšnik 23.53 0 0 0 0.06 12 9 2 0 0 0 0 0 2018 2016
32551 Dr. Marijanca Ajša Vižintin 823.22 201.74 527.23 687.23 3.14 6 3 2 0 0.06 0.01 0 0.07 2015,2016,2017,2018 2013
32773 Mateja Gliha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
37540 Mag. Jerneja Brumen 29.41 0 0 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
50581 Mag. Maja Gostič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
Skupaj 9287.76 1524.73 3702.31 4963.69 30.45 131 14 5 0 5.95 0.21 0.25 6.41
Izračun na število doktorjev 1031.97 169.41 411.37 551.52 3.38 14.56 0 0.66 0.02 0.03 0.71
Izračun na FTE: 3.01 3085.63 506.55 1230.00 1649.07 10.12 43.52 0 1.98 0.07 0.08 2.13


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018