Program P5-0126

Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju

vodja programa Dr. Zgaga Pavel


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
05263 Dr. Pavel Zgaga 1145.98 146.61 146.61 426.61 3.54 32 12 3 0 2.73 0 0.09 2.82 2013,2014,2015,2016,2017,2018
06565 Dr. Bojan Dekleva 105.88 0 0 0 0.28 334 331 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
11611 Dr. Mojca Peček Čuk 820.93 58.77 337.39 477.39 2.77 66 9 5 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
11940 Dr. Alenka Kobolt 64.71 0 0 0 0.17 8 5 2 0 0 0 0 0 2013
13902 Dr. Darja Zorc Maver 65.88 0 0 26.00 0.20 0 0 0 0 0.55 0 0 0.55 2014,2015,2016,2017,2018
16082 Dr. Janez Krek 680.56 0 127.68 221.01 2.05 2 1 1 0 0.28 0 0 0.28 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18389 Dr. Urban Kordeš 1250.13 43.57 656.92 656.92 4.24 26 10 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
19638 Dr. Irena Lesar 576.08 0 159.63 179.63 1.77 27 8 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
21371 Dr. Špela Razpotnik 235.21 0 0 16.00 0.64 3 3 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
31998 Dr. Ana Jovanović 47.06 0 0 40.00 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2014
39244 Mag. Florian Klauser 86.67 0 0 0 0.23 1 1 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
50601 Nika Šušterič 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2017,2018
Skupaj 5079.09 248.95 1428.23 2043.56 16.05 474 331 7 0 3.56 0 0.09 3.65
Izračun na število doktorjev 634.89 31.12 178.53 255.45 2.01 59.25 0 0.45 0 0.01 0.46
Izračun na FTE: 2.27 2237.48 109.67 629.18 900.25 7.07 208.81 0 1.57 0 0.04 1.61


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018