Program P5-0168

Družboslovna metodologija, statistika in informatika

vodja programa Dr. Ferligoj Anuška


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
02465 Dr. Anuška Ferligoj 861.20 259.02 371.00 381.00 2.97 565 80 14 0 0.21 0 0 0.21 2013,2014,2015,2016,2017,2018
10155 Dr. Vasja Vehovar 292.02 86.91 134.44 134.44 1.02 759 315 11 0.89 10.00 4.29 0.39 10.00 2013,2014
13767 Dr. Andrej Mrvar 299.29 146.78 169.12 169.12 1.12 364 89 11 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
16367 Dr. Tina Kogovšek 228.01 70.58 115.94 115.94 0.82 139 29 6 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17913 Dr. Katja Lozar Manfreda 47.06 0 0 0 0.13 476 315 6 0 0.42 0 0 0.42 2013,2014
19074 Dr. Gregor Petrič 797.86 509.88 592.56 592.56 3.27 82 18 6 0 0.61 0 0.05 0.66 2013,2014,2015,2016,2017,2018
19505 Dr. Damjan Škulj 654.48 0 368.74 480.67 2.32 108 28 6 0 0 0 0.02 0.02 2013,2014,2015,2016,2017,2018
23424 Dr. Vesna Dolničar 180.99 161.96 167.96 167.96 0.81 126 97 4 0.47 0.91 0 0 1.38 2013,2014
23677 Dr. Boštjan Berčič 0 0 0 0 0 27 13 3 0 0 0 0 0 2013
23827 Dr. Bojana Lobe 151.07 0 33.91 93.91 0.48 13 7 2 0.19 0.15 0 0 0.34 2013,2014,2015,2016,2017,2018
27574 Dr. Andraž Petrovčič 273.62 151.34 197.50 218.96 1.11 67 16 6 1.04 0.05 0 0 1.09 2013,2014
27576 Dr. Aleš Žiberna 448.12 166.97 266.03 266.03 1.66 73 33 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
28074 Dr. Luka Kronegger 238.01 166.12 197.66 207.66 1.01 128 31 6 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
29585 Dr. Rok Erman 13.49 0 0 0 0.04 13 9 2 0 0 0 0 0 2014,2015
29896 Mag. Anja Kolak 42.77 0 26.27 26.27 0.15 2 2 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
30704 Dr. Jernej Berzelak 0 0 0 0 0 330 315 3 0 0.28 0 0 0.28 2013,2014 2014
31468 Dr. Rok Platinovšek 22.59 0 0 19.20 0.07 5 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014 2013
31695 Mag. May Doušak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013
31975 Dr. Katja Prevodnik 134.44 86.91 134.44 134.44 0.60 2 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014 2015
32560 Bernarda Debelak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
33521 Dr. Ana Slavec 11.76 0 0 0 0.03 3 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014 2016
33580 Dr. Boris Cergol 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2014 2014
34673 Dr. Sonja Bezjak 58.82 0 0 0 0.16 3 3 1 0 0 0 0 0 2014
34789 Mag. Gregor Čehovin 8.82 0 0 0 0.02 0 1 1 0 0 0 0 0 2014
35389 Mag. Anže Sendelbah 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014
36383 Mag. Sara Atanasova 296.76 164.94 201.45 201.45 1.16 4 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
37184 Mag. Marjan Cugmas 77.56 38.10 38.10 38.10 0.30 3 3 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
37996 Dr. Bojan Korenini 35.29 0 0 0 0.09 5 3 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018 2015
38051 Bojana Novak-Fajfar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
50571 Mag. Špela Orehek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
Skupaj 5174.03 2009.51 3015.12 3247.71 19.34 2021 315 22 2.59 12.63 4.29 0.46 14.40
Izračun na število doktorjev 438.48 170.30 255.52 275.23 1.64 171.27 0.22 1.07 0.36 0.04 1.22
Izračun na FTE: 2.22 2330.64 905.18 1358.16 1462.93 8.71 910.36 1.17 5.69 1.93 0.21 6.49


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018