Program P5-0337

Pravni izzivi informacijske družbe

vodja programa Dr. Bugarič Bojan


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
11555 Dr. Bojan Bugarič 766.99 362.93 453.20 553.20 2.96 60 25 4 0.22 0 0.06 0.03 0.31 2013,2014,2015,2016,2017,2018
03096 Dr. Lojze Ude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013
06414 Dr. Peter Grilc 315.69 0 0 160.00 0.95 0 0 0 0.39 0.15 0 0.12 0.66 2013,2014,2016,2017
12049 Dr. Miha Juhart 496.47 0 69.33 189.33 1.50 0 0 0 0.73 0.07 0.27 0.15 1.22 2013,2014,2016,2017,2018
14309 Dr. Katarina Zajc 280.08 35.76 180.07 200.07 1.02 34 14 4 0 0.13 0.05 0 0.18 2013,2014,2018
17039 Dr. Klemen Podobnik 469.61 53.33 53.33 153.33 1.43 0 0 0 2.12 0.36 0.05 0.33 2.86 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17042 Dr. Viktorija Žnidaršič Skubic 1234.56 320.00 640.00 840.00 4.49 0 0 0 0 0 0 0.06 0.06 2013,2014,2015,2016,2017,2018
21620 Dr. Damjan Možina 1177.76 80.00 80.00 400.00 3.51 0 0 0 0.19 0 0.27 0.07 0.53 2013,2014,2015,2016,2017,2018
23414 Dr. Jerca Kramberger Škerl 541.18 80.00 80.00 360.00 1.78 0 0 0 0 0 0.02 0.06 0.08 2013,2014,2015,2016,2017,2018
24285 Dr. Ana Vlahek 869.85 133.33 193.33 593.33 2.94 0 0 0 0.20 0.75 0.16 0.07 1.18 2013,2014,2015,2016,2017,2018
24286 Dr. Vasilka Sancin 490.81 0 30.00 90.00 1.39 2 1 1 0 0.36 0.33 0.27 0.96 2013,2014,2015,2016,2017,2018
25496 Dr. Meta Ahtik 238.52 0 0 100.00 0.71 5 4 1 0.14 0 0 0 0.14 2014,2015,2016,2017,2018
25611 Dr. Matija Damjan 669.17 0 16.00 266.00 1.97 0 0 0 0.97 0.09 0.28 0.49 1.83 2013,2014,2015,2016,2017,2018
27793 Saša Šest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 2013,2014,2015,2016,2017,2018
29373 Dr. Samo Bardutzky 459.47 11.31 151.31 317.97 1.55 5 4 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018 2013
29834 Dr. Jaka Cepec 69.56 0 29.13 29.13 0.23 2 1 1 0 0.18 0 0 0.18 2017,2018 2014
30695 Dr. Gregor Dugar 326.39 0 160.00 200.00 1.11 0 0 0 0 0.68 0.08 0 0.76 2014 2013
39236 Mag. Petra Hren 23.53 0 0 0 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
Skupaj 8429.64 1076.66 2135.70 4452.36 27.60 108 25 5 4.96 2.78 1.57 1.65 10.96
Izračun na število doktorjev 690.95 88.25 175.06 364.95 2.26 8.85 0.41 0.23 0.13 0.14 0.90
Izračun na FTE: 1.55 5438.48 694.62 1377.87 2872.49 17.81 69.68 3.20 1.79 1.01 1.06 7.07


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018