Program P5-0364

Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije

vodja programa Dr. Dimovski Vlado


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08627 Dr. Vlado Dimovski 906.07 132.53 331.24 331.24 2.95 308 129 8 0 0 0.07 0.91 0.98 2013,2014,2015,2016,2017,2018
11977 Dr. Borut Rusjan 140.44 0 0 40.00 0.40 173 60 5 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15496 Dr. Maja Makovec Brenčič 200.90 0 36.51 36.51 0.58 467 169 9 0 0.06 0 0 0.06 2013,2014,2015,2016
16007 Dr. Tomaž Kolar 388.77 280.46 280.46 280.46 1.61 170 98 5 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
16251 Dr. Eva Jereb 433.10 0 131.16 211.16 1.38 57 22 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18780 Dr. Marko Ferjan 453.40 61.22 247.89 297.89 1.62 3 1 1 0 0 0.01 0 0.01 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18935 Dr. Matej Lahovnik 270.33 0 80.51 80.51 0.82 24 4 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
19765 Dr. Darja Peljhan 495.65 148.51 188.51 221.84 1.70 10 4 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
23013 Dr. Robert Kaše 719.16 205.06 263.78 303.78 2.44 208 63 7 0 0 0 0.20 0.20 2013,2014,2015,2016,2017,2018
23019 Dr. Miha Škerlavaj 1169.49 366.88 534.07 607.40 4.12 557 129 12 0 0 0 0.67 0.67 2013,2014,2015,2016,2017,2018
23028 Dr. Sandra Penger 415.58 26.67 172.99 172.99 1.37 21 6 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
23029 Dr. Aleša Saša Sitar 33.92 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
23030 Dr. Melita Balas Rant 128.50 0 0 40.00 0.37 2 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014
28012 Dr. Katarina Katja Mihelič 794.83 226.73 481.21 501.21 2.92 28 9 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
28910 Dr. Gregor Pfajfar 276.26 116.30 166.49 209.82 1.07 28 10 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
28924 Dr. Matevž Rašković 392.75 125.55 143.01 143.01 1.33 54 8 4 0 0 0 0.01 0.01 2014,2015,2016
31354 Dr. Judita Peterlin 521.78 127.54 178.47 178.47 1.72 4 3 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018 2014
33178 Mag. Miha Uhan 82.17 0 26.67 26.67 0.26 5 3 1 0 0 0 0 0 2013,2014
33389 Dr. Matej Černe 1239.11 542.02 747.00 767.00 4.67 158 52 6 0 2.08 0.17 0 2.25 2014,2015,2016,2017,2018 2013
35390 Dr. Barbara Grah 85.05 26.67 26.67 26.67 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018 2016
35391 Dr. Darija Aleksić 212.34 57.74 57.74 57.74 0.69 4 3 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016 2016
37434 Mag. Katerina Božič 59.41 0 0 8.00 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
37437 Mag. Katja Babič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
37929 Sandra Đurašević 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
39180 Mag. Simon Colnar 109.71 0 36.50 36.50 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
Skupaj 9528.72 2443.88 4130.88 4578.87 32.90 1722 169 22 0 2.14 0.25 1.79 4.18
Izračun na število doktorjev 610.82 156.66 264.80 293.52 2.11 110.38 0 0.14 0.02 0.11 0.27
Izračun na FTE: 1.86 5122.97 1313.91 2220.90 2461.76 17.69 925.81 0 1.15 0.13 0.96 2.25


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018