Program P5-0399

Internetno raziskovanje

vodja programa Dr. Vehovar Vasja


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
10155 Dr. Vasja Vehovar 737.81 238.01 370.89 394.22 2.64 759 315 11 0.89 10.00 4.29 0.39 10.00 2013,2014,2015,2016,2017,2018
03313 Dr. Jaroslav Berce 229.41 0 160.00 160.00 0.83 15 7 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17913 Dr. Katja Lozar Manfreda 362.14 126.56 146.71 156.71 1.25 476 315 6 0 0.42 0 0 0.42 2013,2014,2015,2016,2017,2018
22639 Dr. Simona Hvalič Touzery 149.52 38.71 111.43 111.43 0.57 13 8 2 0 0 0 0 0 2017,2018
23424 Dr. Vesna Dolničar 491.36 334.23 372.11 385.44 2.04 126 97 4 0.47 0.91 0 0 1.38 2013,2014,2015,2016,2017,2018
23497 Dr. Barbara Brečko 70.59 0 0 0 0.19 0 0 0 0.23 1.20 0.39 0 1.82 2016,2017,2018 2015
27574 Dr. Andraž Petrovčič 734.40 413.93 533.60 568.39 2.98 67 16 6 1.04 0.05 0 0 1.09 2013,2014,2015,2016,2017,2018
30704 Dr. Jernej Berzelak 134.10 0 64.16 84.16 0.46 330 315 3 0 0.28 0 0 0.28 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2014
31975 Dr. Katja Prevodnik 154.44 86.91 134.44 134.44 0.65 2 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2015
33521 Dr. Ana Slavec 169.31 73.91 107.24 127.24 0.65 3 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2016
34789 Mag. Gregor Čehovin 33.38 0 0 0 0.09 0 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
35389 Mag. Anže Sendelbah 45.53 38.70 38.70 38.70 0.21 2 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
37931 Marjana Vrh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
38019 Mag. Mojca Šetinc 7.84 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
38110 Mag. Kaja Smole Orehek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
38367 Dr. Darja Grošelj 134.89 114.89 114.89 134.89 0.61 41 27 4 0 0 0 0 0 2017,2018 2015
50996 Dr. Sakari H.Matias Taipale 104.18 26.40 26.40 39.74 0.35 75 25 6 0 0 0 0 0 2018
Skupaj 3558.90 1492.25 2180.57 2335.36 13.54 947 315 12 2.63 12.86 4.68 0.39 14.99
Izračun na število doktorjev 468.28 196.35 286.92 307.28 1.78 124.61 0.35 1.69 0.62 0.05 1.97
Izračun na FTE: 1.58 2252.47 944.46 1380.11 1478.08 8.57 599.37 1.66 8.14 2.96 0.25 9.49


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018