Program P6-0024

Literarnozgodovinske, literarnoteoretične in metodološke raziskave

vodja programa Dr. Juvan Marko


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
06442 Dr. Marko Juvan 2162.06 338.19 1127.67 1251.10 5.81 58 11 4 0 0 0 0.15 0.15 2013,2014,2015,2016,2017,2018
01397 Dr. Alenka Koron 851.45 0 415.26 475.26 2.87 12 4 2 0 0 0 0.06 0.06 2013,2014,2015,2016,2017,2018
02146 Dr. Daroslav Dolinar 94.12 0 40.00 0 0.28 3 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014
02553 Dr. Marjan Dolgan 154.98 0 53.33 93.33 0.51 5 3 1 0 0 0 0.05 0.05 2013,2014,2015,2016,2017,2018
13954 Dr. Darja Pavlič 609.61 0 168.10 168.10 1.85 3 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
16207 Dr. Matija Ogrin 823.53 119.70 296.67 436.67 2.77 18 6 3 0 0.11 0.13 0.42 0.66 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17543 Alenka Maček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014
21450 Dr. Marijan Dović 1384.91 80.00 576.43 646.53 4.55 28 5 3 0 0 0.01 0.12 0.13 2013,2014,2015,2016,2017,2018
24714 Dr. Luka Vidmar 1103.19 80.00 479.71 619.71 3.72 0 0 0 0 0 0.01 0.28 0.29 2013,2014,2015,2016,2017,2018
28250 Dr. Andrejka Žejn 303.01 112.81 209.78 209.78 1.17 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018 2015
29396 Dr. Monika Deželak Trojar 508.71 0 239.71 319.71 1.73 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.02 2013,2014,2015,2016,2017 2015
30792 Dr. Jernej Habjan 1296.25 378.41 637.42 758.41 4.64 12 4 2 0 0 0 0.04 0.04 2013,2014,2015,2016,2017,2018
34595 Dr. Andraž Jež 729.28 0 395.11 435.11 2.49 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2015
39183 Nina Ditmajer 47.06 0 0 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
Skupaj 10068.16 1109.11 4639.19 5413.71 32.52 139 11 5 0 0.11 0.16 1.13 1.40
Izračun na število doktorjev 987.07 108.74 454.82 530.76 3.19 13.63 0 0.01 0.02 0.11 0.14
Izračun na FTE: 3.42 2943.91 324.30 1356.49 1582.96 9.51 40.64 0 0.03 0.05 0.33 0.41


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018