Program P6-0064

Arheološke raziskave

vodja programa Dr. Velušček Anton


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
15155 Dr. Anton Velušček 609.99 166.06 385.25 461.83 2.31 94 22 5 0 0 0 0.32 0.32 2013,2014,2015,2016,2017,2018
02065 Dr. Dragan Božič 293.57 0 64.54 184.54 0.94 21 10 3 0 0 0 0.08 0.08 2013,2014,2015,2016,2017,2018
04622 Andreja Dolenc Vičič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013
05834 Dr. Janez Dular 375.83 50.00 249.83 249.83 1.37 26 5 3 0 0 0 0.01 0.01 2013,2014
06453 Dr. Ladislav Ciglenečki 58.07 0 0 0 0.15 2 1 1 0 0 0 0.04 0.04 2013,2014
06464 Dr. Marjeta Šašel Kos 1240.19 236.69 360.67 600.67 4.11 29 12 3 0 0.50 0 0.09 0.59 2013,2014,2015,2016,2017,2018
06917 Dr. Snežana Tecco Hvala 596.00 100.00 260.00 300.00 2.03 5 3 2 0 0.09 0 0.04 0.13 2013,2014,2015,2016,2017,2018
08057 Dr. Jana Horvat 485.04 53.95 53.95 133.95 1.46 26 10 3 0.33 0 0 0.37 0.70 2013,2014,2015,2016,2017,2018
09461 Dr. Andrej Pleterski 1093.73 100.00 697.42 697.42 3.91 13 5 2 0 0.21 0.07 0.05 0.33 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15298 Dr. Zvezdana Modrijan 330.65 50.00 123.78 163.78 1.10 1 1 1 2.54 0.29 0 0.63 3.46 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15300 Dr. Primož Pavlin 373.09 186.69 186.69 226.69 1.38 11 3 2 0.32 0 0 0.04 0.36 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17540 Breda Pavčič Justin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
18462 Dr. Maja Andrič 562.95 258.38 369.66 399.88 2.19 404 79 10 0 0.15 0 0.07 0.22 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18812 Lucija Lavrenčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
18894 Marta Tamara Korošec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
20222 Dr. Borut Toškan 626.67 201.41 304.70 304.70 2.20 27 10 3 0.01 0 0 0.08 0.09 2013,2014,2015,2016,2017,2018
23506 Dr. Lucija Grahek 658.31 236.69 621.23 621.23 2.74 8 7 1 0 0 0 0.05 0.05 2015,2016,2017,2018
27513 Dr. Tjaša Tolar 276.73 68.34 198.55 198.55 1.05 35 18 3 0 0.07 0 0.07 0.14 2013,2014,2015,2016,2017,2018
27737 Dr. Benjamin Štular 644.48 20.00 126.67 286.67 2.00 49 39 3 0 1.44 0 0 1.44 2013,2014,2015,2016,2017,2018
33357 Dr. Anja Ragolič 381.40 236.69 236.69 236.69 1.50 5 4 1 0 0.12 0 0 0.12 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2015
34717 Dr. Matija Turk 158.14 45.56 45.56 114.42 0.56 5 2 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
36393 Dr. Elena Leghissa 141.18 100.00 100.00 100.00 0.59 1 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2017
38265 Jernej Rihter 58.82 0 0 0 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
50577 Mag. Tina Berden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
Skupaj 8964.84 2110.46 4385.19 5280.85 31.75 720 79 13 3.20 2.87 0.07 1.94 8.08
Izračun na število doktorjev 605.73 142.60 296.30 356.81 2.15 48.65 0.22 0.19 0 0.13 0.55
Izračun na FTE: 8.73 1026.90 241.75 502.31 604.91 3.64 82.47 0.37 0.33 0.01 0.22 0.93


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018