Program P6-0187

Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu

vodja programa Dr. Jezernik Božidar


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08426 Dr. Božidar Jezernik 2593.51 80.00 1387.82 1927.82 5.98 107 94 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
02266 Dr. Zmago Šmitek 126.21 0 0 0 0.34 3 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014
06666 Dr. Jože Hudales 524.24 0 255.60 295.60 1.77 3 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
09045 Dr. Nevenka - Nena Židov 705.31 130.98 130.98 130.98 2.15 10 3 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
09065 Dr. Vito Hazler 819.62 0 235.82 335.82 2.57 3 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
09175 Dr. Bojan Baskar 846.01 104.64 461.85 621.85 3.05 26 7 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
14294 Dr. Rajko Muršič 671.36 0 60.65 220.65 1.98 120 101 4 0 0.59 0 0 0.59 2013,2014,2015,2016,2017,2018
14359 Dr. Mirjam Mencej 1616.85 279.88 697.35 777.35 5.17 9 2 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
14974 Dr. Mojca Ramšak 1011.46 0 332.68 452.68 3.22 13 5 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17839 Dr. Martin Germ 58.82 0 0 0 0.16 0 0 0 0 0.36 0 0 0.36 2013
20325 Dr. Mateja Habinc 738.59 0 309.37 389.37 2.44 7 2 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
20327 Dr. Boštjan Kravanja 345.00 0 68.46 128.46 1.06 4 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
21097 Dr. Peter Simonič 665.12 0 148.90 288.90 2.06 9 4 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
21505 Dr. Uršula Lipovec Čebron 463.13 115.93 191.74 231.74 1.60 2 1 1 0 0 0.21 0.01 0.22 2013,2014,2015,2016,2017,2018
22411 Dr. Ana Sarah Lunaček Brumen 143.26 0 0 40.00 0.41 3 3 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
22414 Dr. Jaka Repič 599.07 100.87 260.87 400.87 2.11 8 4 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
23440 Maja Lamberger Khatib 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2013
26523 Dr. Alenka Bartulović 698.77 50.44 486.35 596.35 2.61 8 3 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
27631 Dr. Dan Podjed 178.83 0 87.83 127.83 0.63 124 101 4 0 0.07 1.97 0.01 2.05 2013
28531 Dr. Andreja Mesarič 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014
30648 Dr. Miha Kozorog 612.22 0 275.25 315.25 2.02 30 9 3 0 0 0 0 0 2013,2014
30659 Dr. Simona Klaus 35.29 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2013
30662 Dr. Barbara Turk Niskač 186.30 0 74.00 74.00 0.60 4 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014 2016
30673 Dr. Urša Valič 101.20 0 86.02 86.02 0.39 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2013
31852 Dr. Ambrož Kvartič 34.00 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2014
33082 Dr. Eva Batista 47.06 0 0 40.00 0.16 1 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015 2015
34361 Dr. Ana Vrtovec Beno 29.41 0 0 0 0.08 1 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016 2017
35349 Dr. Sara Špelec 150.94 0 88.30 128.30 0.55 1 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2017
36379 Mag. Marjana Strmčnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
39167 Mag. Ana Svetel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
50830 Dr. Anja Moric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Skupaj 14001.58 862.74 5639.84 7609.84 43.29 386 101 5 0 1.02 2.18 0.02 3.22
Izračun na število doktorjev 814.05 50.16 327.90 442.43 2.52 22.44 0 0.06 0.13 0 0.19
Izračun na FTE: 1.76 7955.44 490.19 3204.45 4323.77 24.60 219.32 0 0.58 1.24 0.01 1.83


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018