Program P6-0243

Azijski jeziki in kulture

vodja programa Dr. Rošker Jana


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
13009 Dr. Jana Rošker 4162.90 504.37 2560.25 2747.53 6.34 15 3 2 0 1.58 0 0 1.58 2013,2014,2015,2016,2017,2018
06389 Dr. Tamara Ditrich 910.05 0 306.56 426.56 2.91 6 4 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
06980 Dr. Andrej Bekeš 382.35 0 60.00 200.00 1.19 0 0 0 0 0.24 0 0.23 0.47 2013,2014,2015,2016,2017
13008 Dr. Neva Čebron 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.75 0 0.01 0.76 2013
15382 Dr. Marjanca Pergar-Kuščer 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2013
15576 Dr. Nagisa Moritoki Škof 35.29 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
15862 Dr. Maja Lavrač 23.53 0 0 0 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014
16232 Dr. Mitja Saje 470.24 0 309.24 379.24 1.71 1 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
17842 Dr. Kristina Hmeljak Sangawa 35.29 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 2013
20753 Dr. Chikako Shigemori Bučar 185.29 0 0 40.00 0.52 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
23508 Dr. Katja Kolšek 163.00 0 0 60.00 0.47 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
24035 Dr. Mateja Petrovčič 352.94 0 60.00 140.00 1.07 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
24430 Dr. Helena Motoh 483.00 80.00 240.00 280.00 1.69 3 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
24438 Dr. Maja Veselič 188.24 0 160.00 160.00 0.72 2 1 1 0 0.04 0 0 0.04 2015,2016,2018
24509 Dr. Nataša Vampelj Suhadolnik 940.84 0 375.84 575.84 3.14 3 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
25583 Dr. Nataša Visočnik 724.74 0 311.03 351.03 2.37 3 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
28019 Dr. Irena Srdanović 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
28532 Dr. Tinka Delakorda Kawashima 569.22 101.37 482.72 522.72 2.26 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
28719 Dr. Luka Culiberg 340.28 0 69.24 229.24 1.11 1 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018 2015
30196 Dean Šopič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
32275 Dr. Saša Istenič 35.29 0 0 0 0.09 1 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014
33081 Dr. Sebastjan Vörös 518.05 0 264.09 163.40 1.67 34 13 3 0 0 0 0 0 2014,2015 2013
35347 Dr. Matjaž Vidmar 81.46 0 69.24 69.24 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2017
35805 Tea Sernelj 69.24 0 69.24 69.24 0.28 3 2 1 0 0 0 0 0 2018
37429 Matej Zima 73.24 0 69.24 69.24 0.30 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
38070 Dr. Klara Hrvatin 160.48 0 138.48 138.48 0.61 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017 2013
39170 Marko Ogrizek 151.24 0 69.24 109.24 0.52 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
39578 Jan Vrhovski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017
50736 Martina Lovrečič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
Skupaj 11056.20 685.74 5614.41 6731.00 29.53 75 13 3 0 2.61 0 0.24 2.85
Izračun na število doktorjev 877.48 54.42 445.59 534.21 2.34 5.95 0 0.21 0 0.02 0.23
Izračun na FTE: 1.50 7370.80 457.16 3742.94 4487.33 19.69 50.00 0 1.74 0 0.16 1.90


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018