Program P6-0265

Medkulturne literarnovedne študije

vodja programa Dr. Žigon Tanja


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
24920 Dr. Tanja Žigon 1031.62 106.32 301.88 581.88 3.41 19 9 3 0 0.73 0 0 0.73 2013,2014,2015,2016,2017,2018
00566 Dr. Meta Grosman 29.41 0 0 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 2013
02401 Dr. Neva Šlibar 91.18 0 0 40.00 0.27 0 0 0 0 0 0 0 0 2013
09230 Dr. Mira Miladinović Zalaznik 64.71 0 0 40.00 0.20 0 0 0 0 0 0 0 0 2013
09241 Dr. Igor Maver 890.02 160.00 256.52 396.52 2.91 2 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
11070 Dr. Vesna Kondrič-Horvat 670.59 0 360.00 400.00 2.30 1 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
13160 Dr. Matjaž Birk 625.84 160.00 336.97 305.33 2.20 3 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
13615 Dr. Dejan Kos 398.65 0 309.99 277.99 1.46 1 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
13953 Dr. Marija Javor Briški 489.25 141.25 141.25 221.25 1.63 1 1 1 0 1.07 0 0 1.07 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15227 Dr. Uroš Mozetič 35.29 0 0 0 0.09 2 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014
16423 Dr. Marija Zlatnar-Moe 575.25 64.92 327.29 447.29 2.09 14 9 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18156 Dr. Mojca Krevel 500.43 0 96.97 176.97 1.51 1 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18857 Dr. Špela Virant 860.02 0 261.02 221.02 2.61 1 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
19008 Dr. Veronika Rot Gabrovec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013
19021 Dr. Irena Samide 479.28 0 84.05 204.05 1.48 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018 2013
19267 Dr. Đurđa Strsoglavec 211.76 0 0 0 0.56 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
19341 Dr. Mateja Pezdirc Bartol 1316.89 551.87 908.55 968.55 5.14 3 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
19522 Dr. Tone Smolej 1202.64 160.00 624.59 704.59 4.21 11 6 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
19545 Dr. Michelle Gay Gadpaille 328.29 0 124.05 104.05 1.03 1 1 1 0 0.04 0 0 0.04 2013,2014,2015,2016,2017,2018
19784 Dr. Alojzija Zupan Sosič 1272.78 163.12 721.75 681.75 4.43 11 3 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
20832 Dr. Lilijana Burcar 916.90 0 329.36 509.36 3.01 1 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
21812 Dr. Saša Jazbec 510.09 0 159.16 259.50 1.64 6 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
23367 Dr. Amalija Maček 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018 2015
23792 Dr. Blake Jason 305.29 0 69.50 189.50 0.99 2 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
27875 Dr. Florence Gacoin - Marks 211.76 0 160.00 160.00 0.78 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
28530 Dr. Adriana Mezeg 56.93 0 0 0 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
28698 Dr. Andrea Leskovec 360.77 0 124.05 124.05 1.12 1 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
30947 Dr. Anja Urekar Osvald 20.50 0 0 20.00 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 2015
31356 Dr. Johann Georg Lughofer 615.69 0 0 180.00 1.76 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
38460 Mag. Urša Klinc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
Skupaj 14071.83 1507.48 5696.95 7213.65 47.12 68 9 3 0 1.84 0 0 1.84
Izračun na število doktorjev 639.63 68.52 258.95 327.89 2.14 3.09 0 0.08 0 0 0.08
Izračun na FTE: 1.35 10423.58 1116.65 4219.96 5343.44 34.90 50.37 0 1.36 0 0 1.36


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018