Program P1-0002

Matematične in simulacijske metode pri obravnavi strukture in dinamike molekul ter neravnovesne statistične mehanike

vodja programa Dr. Praprotnik Matej


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
19037 Dr. Matej Praprotnik 1039.33 177.00 681.36 877.85 3.93 1364 258 19 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
01661 Dr. Tomaž Šolmajer 366.89 194.15 247.53 335.66 1.50 1166 111 19 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
02287 Dr. Milan Hodošček 293.38 104.27 165.81 292.98 1.16 4808 3677 17 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19576 Dr. Gregor Mlinšek 0 0 0 0 0 110 43 6 0 0 0 0.40 0.40 2014
25434 Dr. Urban Bren 111.06 0 79.06 79.06 0.40 651 78 15 3.62 0 0.79 0 4.41 2014
25435 Dr. Janez Konc 892.51 334.07 585.19 765.72 3.50 638 114 14 0.71 0 0 0 0.71 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29487 Dr. Aljaž Godec 482.92 120.55 474.92 474.92 2.01 484 52 15 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
29677 Dr. Matjaž Brvar 64.18 0 35.27 61.50 0.23 192 64 6 0 0 0 0 0 2015,2016
31147 Dr. Staš Bevc 36.33 0 33.33 33.33 0.14 94 63 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
33209 Mag. Kati Rozman 0 0 0 0 0 23 19 2 0 0 0 0 0 2014
34530 Dr. Julija Zavadlav 207.01 0 158.89 177.93 0.78 116 34 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2015
34598 Mitja Ogrizek 12.42 0 12.42 12.42 0.05 38 14 3 0 0 0 0 0 2014,2015
35381 Dr. Jurij Sablić 252.69 0 164.24 221.85 0.93 34 9 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
36416 Dr. Aleksandar Popadić 148.02 41.44 104.22 125.82 0.57 20 12 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
37452 Dr. Samo Lešnik 242.42 161.19 184.16 192.78 1.01 54 14 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018 2017
37458 Dr. Martin Gladović 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2014 2018
39116 Mag. Matija Kuclar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
50430 Mag. Nika Eržen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
52000 Mag. Petra Papež 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 4149.16 1132.67 2926.40 3651.82 16.21 9085 3677 40 4.33 0 0.79 0.40 5.52
Izračun na število doktorjev 560.70 153.06 395.46 493.49 2.19 1227.70 0.59 0 0.11 0.05 0.75
Izračun na FTE: 3.68 1127.49 307.79 795.22 992.34 4.40 2468.75 1.18 0 0.21 0.11 1.50


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019