Program P1-0010

Folding in dinamika biomolekularnih sistemov

vodja programa Dr. Merzel Franci


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
13627 Dr. Franci Merzel 215.39 66.42 120.14 120.14 0.77 590 160 13 0.85 0.23 0 0 1.08 2014,2015,2016,2017,2018,2019
00035 Dr. Dušan Hadži 500.55 0 70.25 102.90 1.45 518 49 12 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08329 Dr. Simona Golič Grdadolnik 257.91 41.22 174.28 214.45 0.98 883 58 16 0.25 0 0 0.09 0.34 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08523 Dr. Jože Grdadolnik 406.32 133.16 229.03 272.05 1.50 1232 79 20 0.93 0 0 0.12 1.05 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09899 Dr. Franc Avbelj 67.09 66.42 66.42 66.42 0.30 564 66 14 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09905 Dr. Darko Kocjan 152.79 121.23 152.29 152.29 0.69 239 47 9 0.41 0 0 0 0.41 2014,2015,2016,2019
32914 Dr. Urška Zelenko 41.22 41.22 41.22 41.22 0.20 11 10 1 0 0 0 0 0 2014 2015
32915 Kaja Pureber 31.07 0 31.07 31.07 0.12 19 14 2 0 0 0 0 0 2014,2015
34527 Dr. Urban Novak 117.74 55.03 55.03 55.03 0.43 31 21 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
38292 Mag. Tina Gregorič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
39115 Marko Sever 21.14 0 17.97 17.97 0.08 1 1 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
50459 Mag. Iza Ogris 21.14 0 17.97 17.97 0.08 1 1 1 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50851 Dr. Francesca Paoletti 13.68 0 12.21 12.21 0.06 333 70 10 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
Skupaj 1846.04 524.70 987.88 1103.72 6.66 3759 160 31 2.44 0.23 0 0.21 2.88
Izračun na število doktorjev 288.44 81.98 154.36 172.46 1.04 587.34 0.38 0.04 0 0.03 0.45
Izračun na FTE: 2.50 738.42 209.88 395.15 441.49 2.66 1503.60 0.98 0.09 0 0.08 1.15


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019