Program P1-0012

Molekulske simulacije, bioinformatika in načrtovanje zdravilnih učinkovin

vodja programa Dr. Mavri Janez


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08611 Dr. Janez Mavri 683.07 91.25 267.86 457.55 2.37 1275 80 20 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15708 Dr. Neli Vintar 22.54 0 0 19.16 0.07 58 28 3 0 0 0 0 0 2018,2019
20393 Dr. Jernej Stare 661.89 113.54 401.83 559.80 2.49 515 49 13 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25493 Dr. Andrej Perdih 409.39 79.48 219.95 319.86 1.50 604 64 14 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27837 Dr. Gordana Pirc 14.57 0 0 0 0.04 94 41 5 0 0 0 0 0 2014
29677 Dr. Matjaž Brvar 17.60 0 0 14.96 0.06 192 64 6 0 0 0 0 0 2014
33210 Dr. Matej Repič 58.11 14.77 14.77 49.39 0.20 200 33 9 0 0 0 0 0 2014,2015 2014
33211 Dr. Barbara Pogorelčnik 71.06 0 0 47.07 0.22 73 26 5 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
37778 Deni Bačič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
38252 Mag. Kaja Bergant 62.74 0 0 33.33 0.19 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
50405 Dr. Matic Pavlin 45.02 0 44.52 44.52 0.18 43 19 4 0 0 0 0 0 2018,2019
50613 Mag. Alja Prah 51.18 43.50 43.50 43.50 0.23 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
Skupaj 2097.17 342.54 992.43 1589.14 7.55 2255 80 26 0 0 0 0 0
Izračun na število doktorjev 476.63 77.85 225.55 361.17 1.72 512.50 0 0 0 0 0
Izračun na FTE: 2.88 728.18 118.94 344.59 551.78 2.62 782.99 0 0 0 0 0


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019