Program P1-0025

Mineralne surovine

vodja programa Dr. Žibret Gorazd


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
23427 Dr. Gorazd Žibret 509.91 163.73 348.46 348.46 1.93 142 24 8 0.15 2.98 0.47 0.03 3.63 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04133 Dr. Polona Kralj 281.13 0 132.56 229.86 0.99 55 22 5 0.44 0 0.03 0 0.47 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05066 Dr. Dragomir Skaberne 172.00 0 114.62 130.93 0.63 119 60 4 0 0.10 0 0 0.10 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05486 Andreja Senegačnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 1.54 0 1.60 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06541 Dr. Miha Mišič 0 0 0 0 0 161 44 7 0 0 0 0 0 2014
08253 Dr. Slavko Vekoslav Šolar 38.64 12.84 12.84 12.84 0.13 133 64 5 0 0 1.13 0 1.13 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08255 Dr. Miloš Markič 122.48 0 30.78 30.78 0.37 132 43 4 0.33 0.09 0.94 0.01 1.37 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08686 Bernarda Bole 0 0 0 0 0 6 6 1 0.05 0 0.29 0 0.34 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10668 Dr. Duška Rokavec 121.90 0 35.00 35.00 0.37 11 11 1 0 1.37 1.39 0.01 2.77 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11338 Dr. Mirka Trajanova 66.93 0 28.20 28.20 0.22 82 39 4 0.33 0.23 0.15 0.03 0.74 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15807 Dr. Magda Čarman 113.12 56.67 56.67 56.67 0.42 8 5 1 0 0.08 0.11 0.03 0.22 2014
17226 Mladen Štumergar 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0 0.01 0 0.08 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29608 Dr. Miloš Miler 731.08 42.50 326.40 486.35 2.52 58 25 4 0.04 0.01 0.13 0.01 0.19 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30958 Dr. Jasminka Alijagić 126.44 42.50 94.50 94.50 0.49 82 32 4 0 0.06 0 0 0.06 2015,2016,2017,2018,2019
34080 Tina Zajc Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.87 0 0 0.87 2015,2016,2017,2018,2019
37002 Snježana Miletić 28.63 0 0 0 0.08 1 1 1 0 0.27 0 0 0.27 2016,2017,2018,2019
38099 Dr. Manja Žebre 133.63 25.43 73.26 110.17 0.50 76 15 6 0.07 0.04 0.03 0 0.14 2017,2018,2019
38183 Klemen Teran 11.76 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0.05 0 0 0.05 2015,2016,2017,2018,2019
50620 Mag. Neža Malenšek 0 0 0 0 0 6 4 2 0 0 0 0 0 2017
51724 Rok Brajković 16.13 0 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
51753 Emil Pučko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 2473.78 343.67 1253.29 1563.76 8.72 1047 64 19 1.48 6.21 6.22 0.12 14.03
Izračun na število doktorjev 257.69 35.80 130.55 162.89 0.91 109.06 0.15 0.65 0.65 0.01 1.46
Izračun na FTE: 3.69 670.40 93.14 339.64 423.78 2.36 283.74 0.40 1.68 1.69 0.03 3.80


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019