Program P1-0031

Astrofizika osnovnih delcev

vodja programa Dr. Zavrtanik Danilo


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08308 Dr. Danilo Zavrtanik 334.24 33.03 196.31 210.73 1.18 11248 800 42 0 1.45 0 0 1.45 2014,2015,2016,2017,2018,2019
07525 Dr. Andrej Filipčič 2063.68 238.45 1906.33 1958.89 6.16 41275 5050 86 1.13 0 0 0 1.13 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11985 Dr. Marko Zavrtanik 457.50 33.03 225.28 315.03 1.60 7178 511 35 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15837 Dr. Andreja Gomboc 467.38 5.10 277.47 277.47 1.61 3875 717 28 0 0.91 0 0.07 0.98 2015,2016,2017,2018,2019
28308 Dr. Sergey Vorobyev 300.17 33.03 169.11 199.87 1.06 7544 555 39 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28872 Dr. Martin John O'Loughlin 195.42 0 161.42 161.42 0.74 249 23 11 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
33444 Dr. Gabrijela Zaharijas 451.50 112.68 390.13 393.55 1.80 3943 447 29 0 0 0 0.03 0.03 2014,2015,2016,2017,2018,2019
34545 Dr. Saeede Nafooshe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
35491 Dr. Ahmed Mohamed Saleh Hassanin K. 100.53 15.72 69.11 76.19 0.38 1391 447 16 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2017
36945 Dr. Lili Yang 388.19 33.03 237.01 244.15 1.38 1025 447 14 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
37522 Dr. Gašper Kukec Mezek 229.13 33.03 117.17 124.30 0.79 888 447 13 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2019
38181 Mag. Marta Trini 180.61 27.23 106.59 113.73 0.65 835 447 12 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38238 Mag. Aurora Clerici 40.08 0 37.08 37.08 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
39232 Mag. Christopher Eckner 55.62 5.80 23.46 23.46 0.19 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
50665 Mag. Katja Bricman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
50667 Mag. Lukas Zehrer 16.24 0 13.81 13.81 0.06 2 2 1 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
51012 Dr. Tanja Petrushevska 64.61 33.54 45.89 45.89 0.25 244 77 6 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 5344.90 603.67 3976.17 4195.57 18.00 56510 5050 100 1.13 2.36 0 0.10 3.59
Izračun na število doktorjev 685.24 77.39 509.77 537.89 2.31 7244.87 0.14 0.30 0 0.01 0.46
Izračun na FTE: 2.38 2245.76 253.64 1670.66 1762.84 7.56 23743.70 0.47 0.99 0 0.04 1.51


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019