Program P1-0035

Teorija jedra, osnovnih delcev in polj

vodja programa Dr. Fesel Kamenik Jernej


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
24264 Dr. Jernej Fesel Kamenik 1032.00 53.17 722.43 749.76 3.77 2634 305 26 0 0.03 0 0 0.03 2014,2015,2016,2017,2018,2019
01107 Dr. Matej Pavšič 113.58 0 112.58 112.58 0.46 337 34 11 0 0 0 0 0 2015
02579 Dr. Bojan Golli 347.44 0 0 49.49 0.96 150 19 8 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
09087 Dr. Rajmund Krivec 209.17 0 209.17 209.17 0.84 171 23 8 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10561 Dr. Borut Bajc 716.73 0 426.01 498.06 2.52 1290 248 16 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14130 Dr. Svjetlana Fajfer 1034.93 53.17 802.93 802.93 3.88 2139 305 23 0 0.17 0 0 0.17 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15643 Dr. Saša Prelovšek Komelj 614.26 0 332.89 332.89 2.08 1349 100 23 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19163 Dr. Jure Zupan 34.86 0 34.86 34.86 0.13 2636 246 29 0 0 0 0 0 2014,2018,2019
21550 Dr. Anita Prapotnik Brdnik 59.02 0 56.02 56.02 0.24 51 12 5 0 0 0 0 0 2016
25656 Dr. Miha Nemevšek 402.47 70.00 272.96 272.96 1.48 969 157 15 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26228 Nevenka Hauschild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
26459 Dr. Nejc Košnik 581.47 53.17 492.23 492.23 2.25 1129 120 17 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28803 Martina Knavs 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 2014
29762 Dr. Ilja Doršner 116.55 0 116.55 116.55 0.47 590 120 13 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
30870 Dr. Jure Drobnak 28.34 0 28.34 28.34 0.12 234 37 9 0 0 0 0 0 2014
33269 Dr. Vasja Susič 106.28 0 90.34 90.34 0.40 66 51 3 0 0 0 0 0 2014 2014
33430 Dr. Ivan Nišandžić 11.76 0 0 0 0.03 583 305 5 0 0 0 0 0 2014 2014
34429 Dr. Jože Buh 9.77 0 0 8.99 0.04 46 18 4 0 0 0 0 0 2016 2015
34436 Dr. Admir Greljo 106.15 0 90.22 90.22 0.40 396 106 9 0 0 0 0 0 2014 2014
34446 Dr. Luka Leskovec 152.72 0 111.10 111.10 0.55 540 85 11 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
34618 Dr. Anastasia Samodurova 0 0 0 0 0 33 32 1 0 0 0 0 0 2017 2015
37468 Darius A. Faroughy Carias 174.99 0 149.57 168.99 0.68 120 72 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
38192 Mag. Urša Skerbiš Štok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
39135 Mag. Victor F. Guada Escalona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
39587 Dr. Luiz Henrique Vale Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
50434 Dr. Jorn Andreas Kersten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017
50510 Mag. Aleks Smolkovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
51262 Dr. Monalisa Patra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
51685 Dr. Damir Bečirević 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
52210 Dr. Barry Michael Dillon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 5852.49 229.51 4048.20 4225.48 21.30 9828 305 53 0 0.20 0 0 0.20
Izračun na število doktorjev 504.53 19.79 348.98 364.27 1.84 847.24 0 0.02 0 0 0.02
Izračun na FTE: 5.42 1079.80 42.35 746.90 779.61 3.93 1813.28 0 0.04 0 0 0.04


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019