Program P1-0112

Raziskave atomov, molekul in struktur s fotoni in delci

vodja programa Dr. Žitnik Matjaž


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
11854 Dr. Matjaž Žitnik 593.35 67.30 416.66 467.14 2.21 1001 78 15 0 1.05 0 0.17 1.22 2014,2015,2016,2017,2018,2019
02306 Dr. Alojzij Franc Kodre 126.50 18.89 105.03 105.03 0.49 903 94 16 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
02587 Dr. Peter Kump 169.80 0 53.62 89.56 0.55 674 72 15 0 0.03 0 0 0.03 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05958 Dr. Darko Hanžel 98.91 76.07 76.07 76.07 0.41 1802 347 19 1.39 0 0 0 1.39 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06892 Dr. Jana Padežnik Gomilšek 120.64 0 96.14 107.94 0.45 198 32 7 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08387 Dr. Iztok Arčon 825.38 234.15 676.63 724.09 3.29 1867 166 21 0.30 2.15 0.13 0 2.58 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11546 Dr. Dean Cvetko 381.83 175.22 298.96 323.39 1.56 1307 112 21 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12314 Dr. Primož Pelicon 493.03 68.61 250.98 373.06 1.78 977 45 16 0 1.25 0.37 0.06 1.68 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15648 Dr. Matjaž Kavčič 469.24 67.30 296.74 404.73 1.76 669 49 15 0 2.33 0 0 2.33 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20219 Dr. Iztok Čadež 96.09 40.87 72.21 72.21 0.39 334 35 11 0 0 0 0 0 2014,2015
20244 Dr. Klemen Bučar 485.85 67.30 344.72 424.91 1.85 545 61 13 0 0.07 0 0 0.07 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22319 Dr. Andrej Mihelič 357.01 30.52 291.44 333.00 1.38 323 79 10 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25624 Dr. Sabina Markelj 496.30 261.08 291.11 389.59 1.94 191 24 7 0 3.19 0 0 3.19 2014,2015,2016,2017,2018
29437 Dr. Giovanni De Ninno 243.16 192.22 207.13 240.16 1.08 1922 509 22 2.63 0.53 0.03 0 3.19 2015,2016,2017,2018,2019
29515 Dr. Gregor Kladnik 329.73 175.22 310.75 320.36 1.42 312 79 9 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33262 Dr. Iuliia Mikulska 71.41 40.75 60.70 60.70 0.30 32 14 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2014
33312 Dr. Rok Bohinc 142.98 19.78 92.46 102.07 0.52 64 20 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2014
34586 Dr. Luka Jeromel 90.02 20.95 64.89 76.51 0.34 165 33 8 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
35487 Dr. Anže Založnik 107.80 41.81 56.19 56.19 0.40 47 12 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
37462 Dr. Boštjan Jenčič 157.39 0 66.73 126.60 0.54 8 4 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
37519 Dr. Tihana Čižmar 82.16 0 69.83 69.83 0.32 5 4 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
38195 Mag. Žiga Barba 28.34 0 24.09 24.09 0.12 6 6 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
39137 Mag. Mateja Hrast 48.09 0 0 40.88 0.16 2 1 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
50505 Mag. Matic Pečovnik 75.11 55.44 55.44 63.84 0.32 8 8 1 0 0 0 0 0 2017,2018
52050 Mag. Špela Krušič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 6090.12 1653.48 4278.52 5071.95 23.58 9791 509 44 4.32 10.60 0.53 0.23 15.68
Izračun na število doktorjev 375.93 102.07 264.11 313.08 1.46 604.38 0.27 0.65 0.03 0.01 0.97
Izračun na FTE: 5.55 1097.32 297.92 770.90 913.86 4.25 1764.14 0.78 1.91 0.10 0.04 2.83


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019