Program P1-0125

Magnetna resonanca in dielektrična spektroskopija pametnih novih materialov

vodja programa Dr. Dolinšek Janez


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
03939 Dr. Janez Dolinšek 504.79 22.46 218.32 312.83 1.72 1198 87 15 0 5.53 0 0 5.53 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04347 Dr. Cene Filipič 80.91 0 16.50 36.50 0.25 926 87 15 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
07518 Dr. Tomaž Apih 377.80 18.00 253.93 328.27 1.41 395 28 12 0.15 0.01 0 0.18 0.34 2014,2015,2016,2017,2018,2019
07527 Dr. Boštjan Zalar 263.85 96.43 202.16 231.76 1.04 1194 122 18 1.50 0 0 0.07 1.57 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10124 Dr. Zdravko Kutnjak 849.37 54.10 471.57 675.12 3.06 2947 329 28 0 0.01 0 0 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14080 Dr. Denis Arčon 816.61 326.74 472.47 609.21 3.12 2108 136 22 0.55 3.23 0 0 3.78 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15644 Dr. Vid Bobnar 468.57 100.11 262.68 390.33 1.76 1340 458 16 0 0.03 0 0 0.03 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17288 Davorin Kotnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17745 Iztok Ograjenšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
18272 Dr. Alan Gregorovič 375.20 0 248.41 375.20 1.42 318 72 8 0.95 0 0 0 0.95 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18274 Dr. Polona Umek 507.67 81.15 399.04 443.70 1.97 1278 144 18 0 0 0 0.01 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20209 Dr. Martin Klanjšek 300.57 140.24 207.28 231.57 1.18 560 118 13 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21545 Dr. Peter Jeglič 230.28 79.32 178.75 209.71 0.92 773 136 15 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21558 Dr. Andrej Zorko 593.77 217.05 314.41 409.21 2.20 1006 134 17 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26026 Dr. Blaž Zupančič 75.49 50.00 62.59 62.59 0.31 150 20 8 0 0 0 0 0 2014
26027 Dr. Andraž Kocjan 48.64 0 0 42.16 0.16 98 14 6 0 0 0 0 0 2015,2016
26465 Dr. Matej Pregelj 285.97 109.21 175.83 263.52 1.13 401 83 10 0 0.33 0 0 0.33 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26471 Dr. Stanislav Vrtnik 313.87 62.17 239.96 273.26 1.22 373 87 12 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29518 Dr. Matej Bobnar 0 0 0 0 0 121 39 6 0 0 0 0 0 2014
29540 Dr. Brigita Rožič 244.45 69.52 150.73 207.57 0.94 939 154 14 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
30886 Dr. Anton Potočnik 98.97 42.97 98.97 98.97 0.43 599 125 13 0 0 0 0 0 2014
32147 Dr. Andreja Eršte 25.58 0 0 0 0.07 63 15 5 0 0 0 0 0 2014
32150 Dr. Andreja Jelen 58.67 0 38.91 46.81 0.22 172 87 5 0 0 0 0 0 2018,2019
32160 Dr. Nikola Novak 510.44 159.06 275.60 488.25 1.98 578 80 12 0 0 0 0 0 2014,2017,2018,2019
33318 Dr. Simon Jazbec 42.51 22.46 36.14 36.14 0.16 120 87 4 0 0 0 0 0 2014 2014
33322 Dr. Jerneja Milavec 87.64 50.00 62.59 62.59 0.34 36 11 4 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
34430 Dr. Goran Casar 28.56 0 0 24.06 0.10 23 10 3 0 0 0 0 0 2014 2015
34444 Dr. Marta Lavrič 30.39 0 13.29 13.29 0.10 36 17 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
35466 Dr. Primož Koželj 212.79 22.46 132.04 165.34 0.78 148 87 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
35478 Dr. Andraž Rešetič 195.08 96.43 147.98 165.82 0.79 38 16 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
35479 Dr. Melita Sluban 177.44 39.20 102.52 150.82 0.67 85 39 5 0.01 0 0 0 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
35485 Dr. Maja Trček 150.76 0 79.76 117.73 0.53 20 6 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
35541 Jože Luzar 62.11 15.30 54.21 54.21 0.26 5 3 1 0 0 0 0 0 2014,2018,2019
35896 Blaž Jesenko 27.59 0 14.26 14.26 0.09 16 8 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
36336 Dr. Mitja Krnel 75.42 0 45.09 64.11 0.27 2 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
36353 Dr. Matjaž Gomilšek 194.04 100.41 120.35 155.75 0.77 64 14 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
37464 Dr. Janez Lužnik 66.79 0 41.40 50.52 0.24 37 19 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
37937 Tilen Knaflič 53.33 19.26 50.47 50.47 0.21 8 4 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38196 Mag. Aleksander Matavž 263.30 34.00 198.30 237.12 1.01 12 11 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
39140 Mag. Nejc Janša 46.84 31.22 31.22 45.50 0.19 12 12 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
39153 Mag. Tadej Mežnaršič 24.45 0 11.64 11.64 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
50495 Nikita Derets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
52040 Mag. Dejvid Črešnar 12.05 0 0 10.24 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
52043 Mag. Darja Gačnik 9.30 0 0 7.90 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 8791.86 2059.27 5429.37 7174.05 33.18 11330 458 48 3.16 9.14 0 0.26 12.56
Izračun na število doktorjev 448.56 105.06 277.01 366.02 1.69 578.06 0.16 0.47 0 0.01 0.64
Izračun na FTE: 11.10 792.06 185.52 489.13 646.31 2.99 1020.72 0.28 0.82 0 0.02 1.13


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019