Program P1-0134

Kemija za trajnostni razvoj

vodja programa Dr. Lavrenčič Štangar Urška


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
11873 Dr. Urška Lavrenčič Štangar 602.44 55.65 295.78 512.49 2.19 1465 134 20 1.21 3.63 0 0.45 5.29 2016,2017,2018,2019
03439 Dr. Peter Bukovec 540.48 47.62 81.64 308.48 1.73 1093 78 17 0.09 0 0 0.10 0.19 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06058 Dr. Stojan Stavber 696.42 85.15 199.30 473.64 2.37 2101 115 25 1.39 0 0 0 1.39 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08337 Dr. Darko Dolenc 188.67 21.25 81.41 129.62 0.65 322 29 12 1.57 0 0 0.01 1.58 2014,2015,2016
12075 Dr. Sabina Grabner 84.01 0 13.96 13.96 0.24 55 16 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12276 Dr. Barbara Modec 459.87 0 91.27 321.97 1.50 412 46 12 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14680 Dr. Jernej Iskra 782.40 52.98 332.56 488.37 2.68 1324 236 18 0 0.09 0.23 0 0.32 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15804 Dr. Irena Kozjek Škofic 89.90 0 0 0 0.24 55 22 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
16025 Dr. Elizabeta Tratar Pirc 54.15 0 0 0 0.14 75 17 4 0 0 0 0 0 2014
16026 Dr. Marija Zupančič 134.87 28.33 57.82 79.36 0.47 280 49 10 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16256 Dr. Romana Cerc Korošec 518.79 105.63 308.66 384.71 1.92 832 187 13 0 0 0 0.02 0.02 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19050 Damjan Erčulj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19177 Dr. Marjan Jereb 173.85 0 52.93 147.77 0.60 714 115 15 0.03 0.23 0.04 0.08 0.38 2014,2015,2016
20501 Jasna Mikola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
21626 Urška Levec Jazbinšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
21628 Dr. Nataša Čelan Korošin 123.34 0 17.15 62.73 0.38 4 3 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
33334 Dr. Rok Prebil 212.21 85.15 120.96 165.21 0.82 67 26 5 0 0 0 0 0 2014 2014
33427 Dr. Peter Rodič 123.29 75.10 99.15 111.13 0.52 69 18 6 0 0.02 0.02 0.01 0.05 2017,2018,2019 2014
33865 Dr. Lev Matoh 57.98 0 20.07 52.56 0.20 11 5 2 0 0.08 0.18 0 0.26 2016,2017,2018,2019
34546 Dr. Andraž Šuligoj 111.17 22.97 45.04 96.56 0.41 85 53 4 0 0 0 0 0 2017,2018,2019 2015
35481 Dr. Katarina Starkl Renar 85.80 0 35.28 35.28 0.27 4 4 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
35576 Dr. Jerca Pahor 51.62 25.00 25.00 40.54 0.21 4 3 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
37485 Dr. Urša Tiringer 98.22 35.99 83.48 83.48 0.40 10 8 1 0 0 0 0 0 2018,2019 2018
37542 Klara Čebular 86.70 0 56.96 86.70 0.33 1 1 1 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
38180 Mag. Žener Boštjan 67.96 0 35.97 57.76 0.24 2 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
39151 Mag. Griša Grigorij Prinčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
50221 Mag. Dolores Zimerl 22.43 0 21.37 21.37 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
51076 Mag. Damir Hamulić 31.48 0 0 29.21 0.10 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
51672 Mag. Monika Horvat 36.23 0 0 30.80 0.12 1 1 1 0 0 0 0 0 2018,2019
51922 Mag. Nina Podjed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 5434.28 640.82 2075.76 3733.70 18.81 6940 236 41 4.29 4.05 0.47 0.67 9.48
Izračun na število doktorjev 431.29 50.86 164.74 296.33 1.49 550.79 0.34 0.32 0.04 0.05 0.75
Izračun na FTE: 3.36 1617.35 190.72 617.79 1111.22 5.60 2065.48 1.28 1.21 0.14 0.20 2.82


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019