Program P1-0153

Raziskave in razvoj analiznih metod in postopkov

vodja programa Dr. Pompe Matevž


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
14231 Dr. Matevž Pompe 203.76 0 112.26 124.05 0.69 357 53 10 1.91 0 0 0.21 2.12 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04100 Dr. Robert Susič 32.68 0 27.77 27.77 0.13 16 5 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04323 Dr. Boris Pihlar 205.42 0 42.20 53.99 0.62 2018 123 23 0 0 0 0 0 2014,2016,2017,2018,2019
04425 Dr. Milko Novič 0 0 0 0 0 240 19 9 0 0 0 0 0 2014
06117 Dr. Marjan Veber 216.89 21.26 52.70 52.70 0.67 594 58 14 0 0 0 0.06 0.06 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08536 Dr. Tatjana Zupančič 23.75 0 0 0 0.06 76 67 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11238 Dr. Nataša Gros 164.71 0 60.00 100.00 0.55 104 28 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12728 Dr. Aleš Podgornik 614.71 0 251.42 499.71 2.14 1412 93 21 5.85 6.44 0.85 0.89 10.00 2015,2016,2017,2018,2019
13530 Dr. Helena Prosen 605.38 0 43.50 259.52 1.81 603 165 12 0 0 0 0.01 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16429 Dr. Mitja Kolar 282.08 78.27 173.66 173.66 1.04 250 38 9 0 0.25 0.05 0.13 0.43 2016,2017,2018,2019
17844 Dr. Irena Kralj Cigić 329.82 18.21 150.12 164.47 1.10 430 107 12 0.05 0 0 0.11 0.16 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18191 Jolanda Furlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
18192 Mojca Žitko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18193 Zdenka Držaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18194 Dr. Vojmir Francetič 128.59 83.42 105.29 115.56 0.55 146 44 6 0 0 0 0 0 2014,2015
20250 Dr. Polonca Kralj 26.84 0 23.34 23.34 0.11 122 58 4 0 0 0 0 0 2014,2015
21917 Dušan Komel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23386 Dr. Drago Kočar 116.28 50.75 68.66 84.06 0.45 377 69 12 0.05 0 0 0.03 0.08 2014,2017,2018,2019
27804 Dr. Gregor Arh 0 0 0 0 0 10 8 1 0 0 0 0 0 2014
34599 Dr. Gregor Marolt 234.98 24.28 159.45 159.45 0.87 34 14 3 0 0 0 0.01 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2015
35335 Dr. Jernej Markelj 138.55 0 71.36 71.36 0.47 10 5 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2016
35339 Dr. Rok Ambrožič 0 0 0 0 0 21 12 2 0 0 0 0 0 2017 2016
37121 Damjan Jan Pavlica 8.12 0 0 0 0.02 1 1 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
38132 Mag. Ida Kraševec 102.93 0 0 44.60 0.30 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38359 Mag. Janja Sotlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
38983 Mag. Anja Kristl 42.53 0 40.20 40.20 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50559 Mag. Aleksandra Kuljanin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50976 Mag. Matjaž Grčman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
51846 Mag. Ema Gričar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
51921 Mag. Anže Pavlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 3478.02 276.19 1381.93 1994.44 11.75 6024 165 37 7.86 6.69 0.90 1.45 12.87
Izračun na število doktorjev 276.03 21.92 109.68 158.29 0.93 478.10 0.62 0.53 0.07 0.12 1.02
Izračun na FTE: 2.99 1163.22 92.37 462.18 667.04 3.93 2014.72 2.63 2.24 0.30 0.48 4.30


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019