Program P1-0164

Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja

vodja programa Dr. Škorjanc Dejan


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
01364 Dr. Dejan Škorjanc 632.95 21.25 294.92 390.32 2.16 419 64 11 1.69 0 0.33 0.40 2.42 2014,2015,2016,2017,2018,2019
00962 Dr. Stanko Vršič 344.49 0 33.76 85.24 1.00 86 15 6 2.02 0 0.80 0.87 3.69 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05085 Dr. Franc Bavec 398.97 0 53.87 124.97 1.18 241 47 10 0.41 0.21 1.57 0 2.19 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05087 Dr. Branko Kramberger 180.00 21.25 84.01 84.01 0.61 211 59 7 0.67 0 0.31 0.07 1.05 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05328 Dr. Vojko Flis 194.85 0 17.89 17.89 0.54 1750 1187 7 0 0 0 4.09 4.09 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10036 Dr. Jernej Turk 365.73 17.48 63.21 63.21 1.07 105 16 6 0.67 0 0 0.03 0.70 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10142 Dr. Martina Bavec 319.31 0 96.25 153.81 1.01 261 47 10 0 0.37 0.84 0.07 1.28 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10352 Dr. Mitja Kaligarič 1017.91 215.46 290.74 358.75 3.28 469 75 11 0.14 0.04 0.39 0 0.57 2014,2015,2016,2017,2018
10448 Dr. Aleš Gregorc 23.53 0 0 0 0.06 3003 2257 18 0 0 2.48 0.17 2.65 2019
10720 Dr. Miran Lakota 197.16 0 0 0 0.53 143 110 4 2.21 0.55 0.21 0 2.97 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11043 Dr. Denis Stajnko 494.12 0 75.36 104.96 1.44 322 110 9 2.00 0 0.01 0 2.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12183 Dr. Jana Ambrožič Dolinšek 174.16 0 0 38.19 0.49 95 31 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12470 Dr. Andreja Borec 124.40 17.48 46.90 46.90 0.40 80 31 5 0.09 0.63 0.93 0 1.65 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13492 Dr. Mario Lešnik 448.31 53.25 99.70 143.59 1.41 131 17 7 1.55 0 1.03 0 2.58 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15749 Dr. Breda Pečovnik Balon 150.72 0 34.56 51.65 0.45 340 34 11 0 0 0.11 0 0.11 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15751 Dr. Radovan Hojs 1103.98 58.59 398.42 573.95 3.63 2177 1255 16 0 0 0 5.45 5.45 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16240 Dr. Anton Ivančič 198.01 21.97 85.30 130.93 0.69 240 27 10 0.67 0.63 0.18 0 1.48 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17004 Dr. Janja Kristl 305.34 21.25 137.05 159.82 1.02 193 37 8 0.67 2.23 0.01 0 2.91 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18035 Dr. Pavel Skok 174.74 0 0 27.86 0.49 136 20 7 0 0 0 5.45 5.45 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19081 Dr. Tatjana Unuk 273.13 32.00 86.14 103.33 0.88 127 37 7 1.50 0 0.75 0 2.25 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20129 Dr. Dušica Pahor 437.42 0 73.22 73.22 1.27 203 29 8 0 0 0.23 5.45 5.68 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20420 Lidija Gradišnik 687.49 88.06 359.12 421.37 2.41 245 75 6 0 0 0.03 0 0.03 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23574 Dr. Tomaž Langerholc 448.41 0 154.23 284.71 1.49 491 83 11 0.88 3.06 0.76 0.01 4.71 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27890 Dr. Maja Prevolnik Povše 412.91 0 175.27 230.63 1.37 317 64 9 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28251 Dr. Andreja Urbanek Krajnc 202.95 26.67 91.07 126.15 0.70 95 25 5 0 0 0.01 0 0.01 2014,2015,2016,2019
29565 Dr. Maša Skelin Klemen 74.37 19.31 33.87 43.87 0.26 406 158 7 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
33268 Dr. Mario Gorenjak 126.01 0 45.54 64.39 0.41 45 16 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2014
39129 Mag. Nataša Imenšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
Skupaj 9511.37 614.02 2830.40 3903.72 30.25 10932 2257 36 15.17 7.72 10.98 22.06 55.93
Izračun na število doktorjev 396.31 25.58 117.93 162.66 1.26 455.50 0.63 0.32 0.46 0.92 2.33
Izračun na FTE: 1.74 5466.30 352.89 1626.67 2243.52 17.39 6282.76 8.72 4.44 6.31 12.68 32.14


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019