Program P1-0179

Sinteze in transformacije organskih spojin. Novi reagenti v stereoselektivni in regioselektivni sintezi aminokislin kot intermediatov v organski sintezi

vodja programa Dr. Svete Jurij


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08284 Dr. Jurij Svete 1092.32 22.99 281.64 483.00 3.44 1284 271 15 2.99 0 0 0.15 3.14 2014,2015,2016,2017,2018,2019
00868 Dr. Branko Stanovnik 1235.72 0 140.83 319.18 3.60 1735 271 15 0.29 0 0 0.05 0.34 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17140 Tončka Kozamernik-Hudeček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
17142 Tatjana Toporiš Stipanovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
18423 Dr. Bogdan Štefane 726.43 118.04 380.43 562.08 2.64 500 48 12 2.81 0 0 0 2.81 2015,2016,2017,2018,2019
19405 Dr. Franc Požgan 542.60 41.92 250.78 406.69 1.92 755 96 11 0.19 0 0 0 0.19 2015,2016,2017,2018,2019
22602 Dr. Uroš Grošelj 846.87 22.99 216.60 417.96 2.70 891 119 11 0.41 0 0 0 0.41 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33031 Dr. Marina Klemenčič 258.72 0 203.61 253.22 1.00 22 8 3 0 0 0 0 0 2018,2019
33302 Dr. Tanja Koleša Dobravc 63.87 0 0 32.10 0.19 56 27 4 0 0 0 0 0 2015 2015
34344 Dr. Gregor Strle 113.70 96.65 96.65 96.65 0.48 9 6 2 0 0 0 0 0 2015 2015
34346 Dr. Luka Šenica 52.33 0 17.91 17.91 0.16 7 3 2 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
34601 Dr. Benjamin Prek 26.70 0 0 16.08 0.08 36 11 3 0 0 0 0 0 2014
35336 Dr. Sebastijan Ričko 164.85 22.99 60.74 99.71 0.57 22 6 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2016
35340 Dr. Jona Mirnik 29.00 0 14.72 14.72 0.10 6 3 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
36315 Dr. Eva Pušavec Kirar 116.80 0 44.53 80.78 0.39 24 8 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
36635 Dr. Helena Brodnik Žugelj 125.33 29.00 64.95 106.53 0.46 12 5 2 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
37406 Dr. Urša Tomažin 36.01 0 30.61 30.61 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
37721 Dr. Giorgio Mirri 51.34 0 51.34 51.34 0.20 193 97 4 0 0 0 0 0 2015
38130 Mag. Miha Drev 81.82 0 50.99 50.99 0.28 11 8 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
50561 Mag. Nejc Petek 32.61 0 27.72 27.72 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
Skupaj 5597.02 354.58 1934.05 3067.27 18.48 3732 271 24 6.69 0 0 0.20 6.89
Izračun na število doktorjev 717.57 45.46 247.96 393.24 2.37 478.46 0.86 0 0 0.03 0.88
Izračun na FTE: 1.61 3476.41 220.24 1201.27 1905.14 11.48 2318.01 4.16 0 0 0.12 4.28


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019